Stanovy IQ Roma servis, z.s.

Stanovy IQ Roma servis, z.s.

 

I

Q Roma servis byl založen na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Stanovy IQ Roma servisu, vymezující kompetence jednotlivých orgánů, byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR ke dni 3. 11. 1997.

 

Tyto původní stanovy postupně prošly třemi změnami.

 

V roce 2004 byly upraveny především s ohledem na vzrůstající nároky na občanský sektor ze strany donorů a částečnou změnu zaměření sdružení, jejich nová verze byla registrována 13. 4. 2004. Cíle sdružení a kompetence jednotlivých orgánů pak byly znovu upřesněny v roce 2007 a aktualizovaná verze stanov je zaregistrována k 9. 7. 2007. Nejaktulálnější verze  ke stažení akcentuje skutečnost, že IQ Roma servis je od roku 2015 zapsaným spolkem.