Program Pro Společnost

IQ

Roma servis není jen regionální organizací. V nepřímé práci jsme aktivní na celorepublikové úrovní a v nezanedbatelné míře i mezinárodně.

 

Patří sem například:

Vzdělávání, koučink a stáže

Cílem Akademie Diversitas je rozvoj lidského a organizačního potenciálu, specificky v organizacích, jejichž hlavním posláním není dosahování zisku. Její činnost je zaměřena na vzdělávací a poradenské aktivity s širokou tematickou základnou, jež spojuje zaměření na cílovou skupinu Romů a sociálně vyloučených. Tréninky, stáže a poradenství poskytuje IQ Roma servis v rámci mezinárodní spolupráce i zahraničním organizacím.

akademie-diversitas.cz

Oceňování
zaměstnavatelů / institucí

Značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel z dílny IQ Roma servisu již od roku 2007 oceňujeme všechny sociálně odpovědné zaměstnavatele, kteří se hlásí k zásadě rovného přístupu s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují.
Pokud i vy toto ve své praxi zastáváte, anebo chcete za to ocenit vaši zkušenost se zaměstnavatelem navštivte a přihlaste se na

www.ethnic-friendly.eu
nebo nám napište na iqrs@iqrs.cz

Osvěta veřejnosti,
osvěta Romů

Organizujeme lokální i celorepublikové kampaně s tématy podpory kvalitního a inkluzivního vzdělávání Romů, pozitivního obrazu úspěšně pracujících a společensky angažovaných Romů či kampaně cílené na samotné Romy (Dža andre lačhi škola, aj). Šíříme osvětu v otázkách diskriminace, chudoby a sociálního vyloučení. Mezi nejúspěšnější kampaně posledních let patří kampaň mypracujeme.cz.

mypracujeme.czObčanská osvěta
akce pro veřejnost
Kulturní akce,
přednášky, workshopy

Organizujeme pravidelné či nárazové akce pro laickou a odbornou veřejnost či naše klienty. Jedná se o komunitní akce pro Romy, přednášky, workshopy či konference pro odbornou veřejnost a kulturně/osvětové akce pro širokou veřejnost. Mezi úspěšně zorganizované akce patří oslava Mezinárodního dne Romů v Brně na náměstí Svobody, konference "Krok přes práh" pro odborníky z řad pedagogů či tradiční oslavy začátku a konce školního roku.

Systémové
změny
Na lokální, regionální
národní i evropské úrovni

Díky členství ve výborech a odborných pracovních skupinách máme možnost budovat konstruktivní systémovou spolupráci mezi veřejnou správou, samosprávou a dalšími organizacemi na lokální i národní úrovni. Inovace, metodické a systémové koncepce rozvíjíme i skrze konkrétně zaměřené projekty mezinárodní spolupráce, které buď přímo realizujeme, nebo jsme partnery.