Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje

Cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. Sociálně aktivizační služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

1)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

2)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

3)      sociálně terapeutické činnosti,

4)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 

                   Forma poskytování sociální služby:

-            terénní

-            ambulantní

zobrazit více informací

Kontaktní osoby:

Koordinátor aktivit: Denisa Sedláčková

tel.: +420 543 213 310

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

Projektová manažerka: Zuzana Siváková

e-mail: zuzana.sivakova@iqrs.cz

tel.: +420 543 213 310

 

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741

Doba realizace: 
1.1.2018 - 31.12.2021
Donátoři:Facebook Twitter Youtube More...