Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing)

Projekt si klade za cíl ukončení bezdomovectví 50 rodin s dětmi v bytové nouzi (ubytovny a další formy substandardního bydlení) za pomoci asertivní sociální práce. Klinická studie pro ověření efektivity progresivní a v zahraničí osvědčené metody podpory rodin s komplexními potřebami v České republice.

Nevyhovující bydlení má negativní dopady na školní výsledky dětí, zdravotní stav členů rodin a možnosti navazovat běžné vztahy mimo ubytovnu. Mnohé z těchto rodin jsou navíc rozdělené, děti jsou v ústavní výchově a jejich návrat bývá podmíněn zlepšením bytové situace rodiny. Koncentrace chudoby na ubytovnách má řadu negativních dopadů na ubytované rodiny, sousedství i na veřejné rozpočty. Jak vyplývá z Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015, v městě Brně neexistuje systém ekonomicky dostupného bydlení, které by lidem umožnilo skromné, ale důstojné, nezávislé a stabilní bydlení. Azylové domy jsou v městě Brně dlouhodobě přeplněné, a v naprosté většině případů neposkytují bydlení celým rodinám.

V rámci projektu bude 50 rodin  nastěhováno do bytů v majetku statutárního města Brna. Budou podpořeny intenzivní sociální službou. Předpokládá se, že většina rodin bude řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a své bydlení si udrží. Bude vytvořena metodika inovativního přístupu sociální práce vůči rodinám s komplexními potřebami (v zahraničí nazývaná flexibilní asertivní komunitní podpora). Projekt vznikl ve spolupráci Magistrátu města Brna, IQ Roma servis, z. s. a Ostravské univerzity.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem - Operačním programem zaměstnanost

Kontaktní osoby

koordinátor projektu

Adam Fialík

tel.: +420 731 654 576

e-mail: adam.fialik@iqrs.cz

 

 

 

Doba realizace: 
1. 4. 2016 - 30. 3. 2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

29
Srp

Kdo „židli má – ten bydlí“... jak to s tím bydlením vlastně momentálně je

Lokalita:
Už nějakou dobu se mluví o Brně jako o místě, kde se dějí velké změny. Změny ohledně bydlení.
Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →