Když už nemůžeš, Gendalos ti pomůže

Projekt „Když už nemůžeš, Gendalos ti pomůže“ je dalším pokračovatelem projektů, které mají za cíl realizovat Vzdělávací program Gendalos. Jedná se o program, který pomáhá mladým motivovaným studentům a studentkám, kteří jsou zasažení sociálním vyloučením, k tomu, aby mohli dosahovat kvalitního vzdělávání.  Většina Romů a Romek stále uvádí jako své nejvyšší dosažené vzdělání základní vzdělání. Nízké vzdělání a zároveň stále se zvyšující nároky na pracovní kvalifikaci znesnadňují nekvalifikovaným osobám uplatnění na trhu práce a mají negativní vliv v prohlubování sociálního vyloučení.

V rámci projektu budeme pro studenty a studentky realizovat systematickou individuální podporou a hodiny doučování. V rámci podpory motivace k studiu budeme navazovat mentorské dvojice a skupinová motivační setkání. Nově se také zaměříme větší měrou na kariérové poradenství jako prevenci nevhodně zvoleného oboru.

 

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Kristina Studená

e-mail: kristina.studena@iqrs.cz

tel: +420 543 213 310

Doba realizace: 
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...