Kdo „židli má – ten bydlí“... jak to s tím bydlením vlastně momentálně je

Kdo „židli má – ten bydlí“... jak to s tím bydlením vlastně momentálně je? Už nějakou dobu se mluví o Brně jako o místě, kde se dějí velké změny. Změny ohledně bydlení.

 

CO? Od letošního jara se rozběhl nový projekt, jmenuje se Rapid re-housing a jeho ambicí je se sociálním bydlením v Brně začít něco dělat. Projekt vychází z pozitivních zkušeností ze zahraničí, konkrétně Kanady, USA a západní Evropy, kde se ukázalo, že tento způsob řešení sociálních problémů je nejúčinnější, a to právě díky tomu, že se jako primární problém řeší bydlení.

KDO? Na projektu spolupracují lidé z Magistrátu města Brna (Odbor sociální péče ve spolupráci s Odborem bytovým), IQ Roma servisu a Ostravské univerzity. Zaštiťuje jej Martina Freund. Všichni, i když se každý zabývá trochu něčím jiným, mají společný cíl, a to je zabezpečit bydlení 50 rodinám s dětmi.

CO SE ZATÍM STALO? Tým se schází od března 2016, i když přípravná fáze trvá již déle než rok. V dubnu proběhlo dotazníkové šetření, které mělo více specifikovat potřeby lidí v Brně s bydlením nevhodným či přímo špatným. Zjistilo se, že minimálně 421 rodin bydlí v nevhodným podmínkám, trápí je velikost, dispozice, stav bytu, v mnoha případech se jedná o bydlení nezdravé a škodlivé či přechodné v zařízeních typu ubytoven nebo azylových domů.

CO S TÍM? Z těchto více než 400 rodin bylo v červnu 2016 vylosováno 50 rodin s dětmi, které získaly možnost svou situaci změnit. Na základě tohoto losu byli osloveni první vylosovaní. O jejich bezprostřední emoce jste měli šanci se dozvědět v předchozím článku z pera Marie Giňové – viz příspěvek ze dne 28.7. 2016 – http://www.iqrs.cz/cs/clanky/rapid-re-housing.

CO SE NYNÍ DĚJE? Vylosováním však příběh nekončí, žádné "kdo židli – má bydlí" se zatím nekoná. Není to jednoduchá práce, ač by se tak na první pohled mohlo zdát. Cesty vyřizování náležitostí, které k získání bytu vedou, jsou administrativně složité a narážejí na překážky. Zdánlivě mohou udržovat v tom, že se vlastně nic neděje a nic se nemění. Řeší se však mnoho. Od aktuální situace rodin a jejich potřeb po jednání na nejvyšší městské úrovni. Za pochodu se oslovují další rodiny, první z nich se již brzy budou stěhovat. Další byty se konzultují, procházejí schvalovacím procesem, mimo běžných oprav je nutné vyřídit přepisy energií, zapojení přípojek, podpisy a přepisy smluv. A mezi tím vším se pohybují další lidé a zjišťují, jestli je zrovna toto způsob, jak řešit a vyřešit otázku sociálního bydlení a v návaznosti na ni krizi, kterou problémy s bydlením zastupují - právo na lepší život, lepší podmínky pro život.

CO SE BUDE DÍT? Budeme dál dělat vše, co můžeme. Jednat s představenými a vysvětlovat, že dát byty k dispozici má smysl, hledat vhodné byty, pokud jsou nevyhovující, a cesty k nim, jak je získat, podporovat svěřené osoby a motivovat je věřit, že se jejich situace může zlepšit – třeba právě lepším bydlením, informovat veřejnost, že to vše má smysl, i když se to mnohým tak jevit nemusí a jsou skeptičtí. Naším společným cílem je prostě prokázat, že lépe bydlet je možné a že právě toto je cesta k tomu začít i lépe žít.

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...