Aktuální projekty

15
Dub

Amaro records - Rhythm is a drive of our life

Doba realizace:
5/2016 - 4/2018
Donátoři:
Bader Philanthropies Inc.

Projekt navazuje na "Amaro Records –linked through music", spolufinancovaný nadací Bader Philanthropies, Inc.

Cílem projektu je posílit emancipaci, sebevědomí, dovednosti, pracovní návyky a autonomní odpovědné, rozhodování mladých Romů. K tomu projekt poskytuje profesionální podporu romské komunitě alespoň v počáteční fázi (1-3 roky) V projektu začneme s prvními multikulturními projekty, veřejnými akcemi a workshopy pro mladé Romy stejně jako pro ostatní hudebníky a zainteresovanou veřejnost. V projektu připravujeme pracovní a tréninková místa, zapojení odborníků a koučů v oblasti zvukového záznamu a následného zpracování nahrávek. Kavárna poskytuje zázemí ke společným hudebním aktivitám Romů a majority a možnosti pro rozvoj kompetencí mladých Romů v oblasti vedení kavárny, baristiky, obsluhy. 

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
14
Srp

Aven Amenca Brno - Vyškov - Břeclav

Doba realizace:
1. 5. 2017 - 31. 3. 2018
Donátoři:
Nadace Open society fund Praha

Projekt navazuje na předchozí projekt Romští rodiče pro inkluzi, kde jsme dospěli k přesvědčení, že se musíme více zaměřovat na advokační aktivty a celkové budování komunity s důrazem na občanskou splečnost a aktivismus romských rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání. V projektu se budeme zaměřovat na posílení rodičovských kompetencí romských rodičů, motivovat je k vytváření malých dobrovolných skupinek s důrazem na komunitu, učení a vzdělávací systém.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
10
Srp

Bezpečné hřiště

Doba realizace:
1.1.2017 - 31.12.2017
Donátoři:
Město Brno

Hlavním cílem projektu je zajištění kontinuální nabídky specifických preventivních aktivit, realizovaných buď v areálu hřiště Niva – Svitavské nábřeží (dále jen plácek) nebo v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež pro skupinu dětí z brněnské romské komunity ve věku od 6 do 26 let. Organizace svou činností působí v oblasti prevence od roku 2014, půjde tedy v řadě o čtvrtý navazující projekt. Cílem je kontinuálně a systematicky poskytovat prevenci v dané lokalitě, jež je nadmíru sužována nežádoucími jevy se svými závažnými dopady. Dlouhodobá preventivní práce má vyšší úspěšnost v aplikaci opatření nežli nárazové akce s krátkodobým efektem. Dlouhodobé poskytování aktivit je také v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Brna.

Aktivity se zaměřují na:

   -   informování cílové skupiny a seznámení s důsledky sociálně patologických jevů

   -   předcházení sociálně patologickým jevům

   -   způsoby řešení krizových situací

   -  zprostředkování poradenství a dalších návazných služeb    

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →
29
Srp

Centrum integračních služeb

Doba realizace:
Dlouhodobý projekt, který je každoročně aktualizován (aktuálně: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017).
Donátoři:
JMK
Město Brno
Město Vyškov
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Lanžhot
Zastávka

Celý název projektu: Centrum integračních služeb (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

IQ Roma servis, z.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a službu SAS poskytuje v Břeclavi, Brně  a v dalších obcích Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou služby jsou rodiny ohrožené sociálním vyloučením a to především romského původu, které se potýkají s existenčními, ale také výchovnými a vzdělávacími potížemi. Cílem služby je díky koordinované a zacílené spolupráci s dalšími subjekty (pokud je to vhodné) a profesionálními službami podpořit v romských rodinách pozitivní změnu v oblasti bydlení (udržení stávajícího bydlení či zajištění nového), zadluženosti a finanční situace rodiny, zaměstnanosti (uplatnění na trhu práce), péči a vzdělávání dětí (rozvoj rodičovských kompetencí, ale také větší úspěšnost dětí a mládeže na základních a středních školách) a rozvoj jejich zdravých návyků v oblasti trávení volného času. Pracovníci služby se také aktivně podílejí na koncepčních a systémových aktivitách (komunitní plánování sociálních služeb, Lokální partnerství) a v tomto ohledu přebírají klíčové role.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →

Stránky