Dobrodružství číhá za rohem!

Cílem projektu je dát dětem ze sociálně vyloučené lokality možnost trávit čas rozvíjejícím způsobem a zabránit tak prohlubování sociálně patologických jevů. Je cíleno na skupinu dětí a mládeže, kteří docházejí do nízkoprahového zařízení organizace. Jedná se o děti ve věku 6 – 26 let, které pobývají v nejbližším okolí. V rámci projektu zrealizujeme komunitní akce, sportovní akce, zúčastníme se Týdne nízkoprahů. Projekt nám také umožní do činnosti zapojit asistenty.

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Statutární město Brno

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.: Mgr. Kateřina Justychová 

e-mail: katerina.justychova@iqrs.cz

tel: +420 543 213 310

Doba realizace: 
1. 1. – 31. 12. 2020
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...