Cesta z vyloučení

Projekt „Cesta z vyloučení“ reaguje na potřebu dlouhodobé spolupráce s ohroženými romskými dětmi, mládeží ve věku 0 - 18 let a jejími rodiči, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Jihomoravském kraji (Břeclav, Vyškov, Bučovice, Zastávka a další okolní vesnice). Tyto rodiny jsou vzhledem ke složitým životním podmínkám pod dohledem OSPOD, a dlouhodobě nenaplňují požadavky těchto orgánů na zlepšení rodičovských kompetencí.

Cílem projektu je během 13 měsíců přispět ke zlepšení situace rodin prostřednictvím soustředěné podpory pracovníků SAS (a návazně metodou case managementu) a aktivitami zaměřenými na rozvoj dětí směrem ke vzdělávání (doučování a volnočasové aktivity). Hlavním výstupem projektu bude minimálně 15 podpořených rodin, které dlouhodobě pracují na svém individuálním plánu, jsou motivované a aktivizované svou situaci řešit.

Projekt obsahem navazuje na již realizované projekty „Pomáháme rodinám v Jihomoravském kraji“ (2017) a „Rozvíjíme rodiny v Jihomoravském kraji“ (2018).

 

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory nadace J&T 

Kontaktní osoba: Bc. Silvie Elsnerová

e-mail: silvie.elsnerova@iqrs.cz

tel.:+420 774 898 817

 

Doba realizace: 
01.07.2019 - 31.07.2020
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...