Bezpečnost na sociálních sítích pro děti již od 6 let aneb jsme online, ne offside

Od 21. února 2017 začali pracovníci nízkoprahového klubu IQ Roma servisu realizovat kurzy online bezpečnosti pro klienty od 6 let věku. Tito pracovníci si ze své praxe byli vědomi, že se se sociálními sítěmi setkávají již velmi mladí klienti a tudíž je řešení on-line bezpečnosti velmi aktuální.

Díky finanční podpoře ČSOB mohly probíhat intenzivní pravidelné kurzy 1x týdně přímo v počítačové učebně ale také prostřednictvím workshopů a diskuzí přímo na hřišti, které bylo během letních dnů pro klienty lákavější.  Pro klienty do 15 let bylo nejzásadnější osvojit si nastavování hesel, důsledně zvažovat vhodnost sdílení informací a celkové chování na sociálních sítích. Součástí diskuzí bylo také detailně probráno téma možného nebezpečí, které mohou lidem na sociálních sítích hrozit, jak jim předcházet nebo jak se jim bránit.

Pro klienty ve věku 15 a více let byl od 30. května 2017 připravený kurz zaměřený na vyšší úroveň zabezpečení různých typů soukromých účtů a proti kyberšikaně. Dokonce se během kurzu zjistilo, že se někteří klienti na vlastní kůži s kyberšikanou setkávají a bylo nutné konkrétní případy přímo řešit. Během kurzu klienti získali cenné rady, jak ochránit své soukromí, co je kyberšikana, jak se proti ní bránit a jaké konkrétní kroky k řešení takovéto šikany mohou být.

Kurzy online bezpečnosti pedagogové zakončili inovativně prostřednictvím společné diskuzní hry mezi dětmi ze základních a studenty středních škol. Studenti ve hře působili jako mentoři a děti si prostřednictvím hry mohly propojovat, rozšiřovat nebo potvrzovat své znalosti, které se naučily v rámci proběhlých kurzů. Zcela na závěr děti získaly krom odměn za úspěšné absolvování kurzů, také brožurku se všemi základními informacemi o bezpečnosti na sociálních sítích, na které se podíleli i středoškolští účastníci kurzu.

Projektu Jsme on-line, ne offside se zúčastnilo celkem 69 klientů IQ Roma servisu programu PRO MLADÉ, kteří se kurz reflektovali velmi pozitivně, zejména díky inovativním způsobům, které si pro toto téma pedagogové  IQ Roma servisu připravili. Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat ČSOB, bez jejíž finanční podpory by se projekt nemohl zrealizovat.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Menšíková

Koordinátorka projektu

monika.mensikova@iqrs.cz

739 573 793

 

IQ Roma servis, z.s.

Vranovská 846/45

614 00  Brno

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...