Aven Amenca Brno - Vyškov - Břeclav

Projekt navazuje na předchozí projekt Romští rodiče pro inkluzi, kde jsme dospěli k přesvědčení, že se musíme více zaměřovat na advokační aktivty a celkové budování komunity s důrazem na občanskou splečnost a aktivismus romských rodičů v oblasti inkluzivního vzdělávání. V projektu se budeme zaměřovat na posílení rodičovských kompetencí romských rodičů, motivovat je k vytváření malých dobrovolných skupinek s důrazem na komunitu, učení a vzdělávací systém.

zobrazit více informací

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Open Society Fund

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z.s.:

Denisa Sedláčková

e-mail: denisa.sedlackova@iqrs.cz

tel: +420 543 213 310

Doba realizace: 
1. 5. 2017 - 31. 3. 2018
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...