AMARO RECORDS – ŽIJEME (S) HUDBOU

Projekt Žijeme (s) hudbou je cyklus 16 hudebních akcí – festivalů, talentových soutěží a workshopů pro veřejnost s pedagogickým přesahem, v kombinaci s vytvořením 5 nahrávek a romského zpěvníku na podporu (nejen) romských umělců a jejich tvorby s cílem zprostředkovat romskou kulturu veřejnosti a oživit kulturní dění v Brně. Toto komunitní nahrávací studio, kulturní a vzdělávací centrum zároveň bylo přestavěno z bývalé herny na ulici Milady Horákové - na hranici sociálně vyloučené lokality a centra města Brna. Díky Amaro Records je vytvářen unikátní umělecký prostor s prvky romské kultury, místo pro setkávání kultur, které mění životy, romskou komunitu, majoritu a město Brno.

 

zobrazit více informací

Záměrem projektu je věnovat se třem tematickým oblastem, a to živé hudební produkci, prezentaci (nejen) romské hudby, vzdělávání veřejnosti v oblasti romské kultury a v neposlední řadě podpoře začínajících talentů, rozvoji a uchování (nejen) romské tvorby.

Projekt je v souladu se strategickými cíli organizace a s dokumentem Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, zejména v hodnotách diverzity, dostupnosti a participace. V rámci dostupnosti podporujeme živou hudební kulturu v lokalitách na pomezí MČ Brno – střed. V těchto sousedských lokalitách (např. Brno - Husovice) se zaměřujeme na dostupnost kulturních aktivit a akcí bez ohledu na ekonomické postavení, sociální či etnický původ. Projekt v duchu hodnoty diverzity dále usiluje o obohacení a propojování kultur, s důrazem na zprostředkování romské kultury směrem k veřejnosti prostřednictvím pestrých hudebních přístupů a aktivit. Skrze kulturně vzdělávací aktivity motivujeme veřejnost k aktivní spoluúčasti na rozvoji kultury ve městě Brně. Projekt podporuje rozmanitost hudební nabídky a je v souladu s plány města Brna, které dlouhodobě usiluje o zařazení hudebních aktivit do rozvojových priorit města. Za jedinečné považujeme propojení romské kulturní tradice s bohatou folklorní tradicí v Jihomoravském kraji.

Aktivity projektu budou rozděleny do tří částí, kterými budou živá hudební produkce a prezentace romské hudby, vzdělávání veřejnosti skrze romskou hudbu a romské umělce a podpora nových talentů, rozvoje a uchování (nejen) romské tvorby.

Finanční podpora: Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

Kontaktní osoba za IQ Roma servis, z. s.:

Mgr. Petra Borovičková

tel.: +420 733 127 471

e-mail: petra.borovickova@iqrs.cz 

 

Doba realizace: 
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Donátoři:


Facebook Twitter Youtube More...


Aktuality projektu

07
Pro

Amaro zpěvník je na světě!

Lokalita:

Amaro zpěvník je sborník 11 romských písní, který vydal IQ Roma servis (nezisková organizace, která pracuje a podporuje Romy v Jihomoravském kraji České republiky – více na iqrs.cz). Sborník vznikl jako součást aktivit komunitního nahrávacího studia Amaro Records, které pravidelně pořádá pěvecké workshopy, dílny a zkoušky sboru se zaměřením na romskou píseň.

Facebook Twitter Youtube More...
Číst dál →