Podpořte nás!

N
aše profesionální činnost (mzdy, provozní náklady, realizace programů a akcí) je obvykle rok od roku závislá na grantech, dotacích a darech. Považujete-li naši činnost za prospěšnou a užitečnou, náš tým za efektivní a kvalitní - můžete nás rovněž podpořit a přispět tím ke zvýšení jistoty kontinuálního poskytování služeb anebo k jejich zkvalitnění.

Chci darovat organizaci IQ Roma servis
nebo ,- Kč

Pomoct můžete různým způsobem:

 
Finančně
Zobrazit více informací

Finanční podpora

Pro ty, co nás chtějí podpořit finančně:

Název držitele účtu: IQ Roma servis Číslo účtu: 189104187
Kód banky: 0300
Banka: ČSOB Brno, Milady Horákové 6, 601 79  Brno, ČR 
SWIFT: CEKO CZ PP BRN 
IBAN: CZ55 0300 0000 0001 8910 4187 
BIC: CEKOCZPP
 
V případě daru v měně Euro poukazujte na účet:230824558/0300 
IBAN: CZ77 0300 0000 0002 3082 4558
 
Možnosti platby:
 1. vyplněním jednorázového nebo trvalého příkazu ve své bance, číslo účtu 189104187 a jako variabilní symbol uveďte datum narození (pokud chcete dar uplatnit ke snížení svého daňového základu). Pokud dar uplatnit nechcete, stačí jako variabilní symbol uvést 8888.
 2. vyplněním poštovní poukázky typu A na Vaší poště. Údaje se zadávají jako na příkazu bance a navíc se jen napíše adresa majitele účtu: IQ Roma servis, Vranovská 45, 614 00 Brno.
 
VYUŽIJTE ODEČTENÍ HODNOTY DARU OD ZÁKLADU DANĚ:
 1. Fyzické osoby mohou hodnotu darů na veřejně prospěšné účely odečíst od základu daně, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze za období leden – prosinec odečíst maximálně 15 % ze základu daně.
 2. Právnické osoby mohou odečíst hodnotu darů, pokud jejich výše za rok činí alespoň 2.000 Kč v daném roce. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně.
 
Přispět je možné:
 1. na celý IQ Roma servis a jeho chod
 2. na některý z programů a projektů (např. Centrum komunitní a terénní sociální práce apod.)
 3. na konkrétní akci

 

Děkujeme

 
Poskytnutím věcného daru
Zobrazit více informací

Poskytnutím věcného daru

Vítáme i věcnou podporu chodu naší organizace. A to:

 • kancelářského zboží
 • IT vybavení
 • fotoaparáty, videokamery
 
Dobrovolnou prací
Zobrazit více informací

Staňte se dobrovolníkem/dobrovolnicí

obrovolníci v IQ Roma servisu spolupracují při pořádání pedagogických a volnočasových aktivit pro děti a mládež, angažují se ve výukových aktivitách (doučování dětí u nich doma nebo v prostorách organizace), nebo pomáhájí terénním sociálním pracovníkům, zaměstnancům vytvářejícím PR materiály apod. Někteří se podílejí také na realizaci mimořádných aktivit (např. tábor, víkend cirkusových dovedností, besídky atd.).

I dále hledáme dobrovolníky pro:

 • doučováním dětí i dospělých
 • přímou asistencí při práci a realizací akcí
 • administrativní výpomocí
 • tvorbou informačních databází
 • grafické práce
 • poskytováním IT servisu

Více informací naleznete zde.

 
Jinou službou
Zobrazit více informací

Podpořte nás jinak

Například:

 • poskytnutím zkušeností (know-how)
 • poskytnutím Vaší odborné dovednosti
 • podporou PR a prezentace IQ Roma servis
 • školením na různá témata
 • aj.

Děkujeme Vám! Věříme, že budete s našimi službami a jejich kvalitou spokojeni.

Můžete se přijít kdykoli osobně přesvědčit a prohlédnout si naši práci i náš pracovní tým v akci naše činnost je proaktivní, profesionální a plně transparentní. Každý přispěvatel a dobrovolník obdrží výroční zprávu IQ Roma servis.