Ocenění kvality

OCENĚNÍ ZA ROK 2018  

 • V roce 2018 jsme opět obdrželi Značku spolehlivosti – IQ Roma servis je spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
 • Projekt Rapid Re-Housing, jehož jsme partnery, získal evropskou cenu pro nejlepší projekt ukočnování bezdomovectví, kterou uděluje FEANTSA.
 • Projekt Rapid Re-Housing získal taktéž 1. místo v evropské soutěži inovačních projektů SozialMarie.
 • Organizace opět získala od AVPO Značku spolehlivosti – IQ Roma servis je spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

 OCENĚNÍ ZA ROK 2017  

 • V roce 2017 jsme s Amaro records získali ocenění Sozial Marie v kategorii občanská společnost/sociální podnik.
 • V prestižní soutěži Neziskovka roku 2017 jsme se umístili na druhém místě v kategorii velká neziskovka.
 • Národní cenu za kariérové poradenství udělenou Centrem Euroguidance jsme získali za aktivity Vzdělávacího programu Gendalos.

  OCENĚNÍ ZA ROK 2016 

 • V roce 2016 jsme s Amaro records vyhráli akcelerační program impact first.

  OCENĚNÍ ZA ROK 2015   

 • V roce 2015 jsme se stali držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
 • V prosinci jsme získali ocenění Roma Spirit za dlouhodobou práci v oblasti dluhů.

  OCENĚNÍ ZA ROK 2014    

 • V roce 2014 jsme se umístil na druhém místě mezinárodní Ceny občanské společnosti udělované Evropským hospodářským a sociálním výborem.
 • Kampaň „Proč soudit předčasně" byla oceněna cenou Grand Prix , zlatem v kategorii Integrovaná komunikace soutěže Český direct & promo, bronzem v kategorii Integrated Communication mezinárodní soutěže IMC European Awards a zlatou EFFIE v kategorii Sociální, ekologický, kulturní marketing.
 • Kampaň „My pracujeme“ byla oceněna 2. místem v kategorii nejlepší integrovaná kampaň v soutěži Být vidět.

  OCENĚNÍ ZA ROK 2013    

 • V roce 2013 jsme se stali vítězi soutěže Neziskovka roku v kategorii velká neziskovka.
 • Kampaň „My pracujeme" byla v soutěži Český direct & promo vyhlášena jako nejlepší integrovaná kampaň roku a zároveň byla oceněna cenou Grand Prix!

  OCENĚNÍ ZA ROK 2012    

 • V září 2012 jsme se stali vítězi soutěže Národní cena kariérového poradenství 2012 v kategorii „Kariérové poradenství pro děti a mládež“.

  OCENĚNÍ ZA ROK 2010    

 • V roce 2010 byl u MŠMT akreditován dobrovolnický program IQ Roma servisu.
 • V dubnu 2010 uspěl terénní program IQ Romas servisu jako realizovanou vysoce kvalitní služba inspekcí kvality KrÚ Jihomoravského kraje.

  OCENĚNÍ ZA ROK 2009    

 • V listopadu 2009 jsme byli nominováni na cenu Gipsy spirit v kategorii Nevládní organizace.
 • V červnu 2009 jsme získali Národní cenu kariérového poradenství za rok 2009 – první cenu v kategorii Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání a druhou cenu v kategorii Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

  OCENĚNÍ ZA ROK 2008    

 • V listopadu 2009 jsme byli nominováni na cenu Gipsy spirit v kategorii Nevládní organizace.
 • V květnu 2009 jsme byli podruhé oceněni Cenou kvality v sociální péči za rok 2008 – tentokrát v kategorii Poskytovatel sociálních služeb pro děti.
 • V roce 2008 byly tři produkty IQ Roma servisu úspěšně validovány nezávislými experty,a tím odbornou i laickou veřejností uznány jako přenositelné a efektivní – jsou to:
 • Podpora náležité volby a úspěšného ukončování sekundárního vzdělávacího cyklu formou komplexního motivačně-výukového modulu pro mládež ze soc. vyloučených lokalit ve věku 11 – 18 let;
 • Manuál realizace komplexní práce s rodinou;
 • Koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.
 • V dubnu 2008 byl u MŠMT akreditován náš kurz Základy obsluhy osobního počítače.
 • V květnu 2008 oceněno prestižní Cenou kvality v sociální péči za rok 2007v kategorii Poskytovatel sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. (Soutěž vyhlašuje časopis Sociální péče s cílem oceňovat vynikající poskytovatele sociálních služeb, tato anketa je součástí Národního programu podpory jakosti.)
 • V květnu 2008 jsme byli oceněni oficiálním Poděkováním za vynikající realizaci projektu, udělovaným v rámci Ceny Olgy Havlové Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.

  OCENĚNÍ ZA ROK 2007.    

 • Díky našemu krému pro všechny barvy kůže (vytvořenému v rámci projektu 2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny) se celá Česká republika může pyšnit vítězstvím v evropské soutěži o nejlepší antidiskriminační počin.
 • V květnu 2007 jsme byli opakovaně oceněni oficiálním Poděkováním za vynikající realizaci projektu, udělovaným v rámci Ceny Olgy Havlové Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.
 • V květnu 2007 jsme obdrželi rozhodnutí o registraci tří sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství a terénní programy.
 • V dubnu 2007 jsme od Jihomoravského kraje získali pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro pobočku Hybešova 41, Brno..
 • V dubnu 2007 jsme od Jihomoravského kraje získali pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pro pobočku Hybešova 41, Brno..

  OCENĚNÍ ZA ROK 2006 

 • V roce 2006 jsme od MPSV (Správy služeb zaměstnanosti) dostali povolení ke zprostředkování zaměstnání.

  OCENĚNÍ ZA ROK 2005   

 • V září 2005 obdržel projekt Centra komunitní a terénní sociální práce IQ Roma servisu od Jihomoravského kraje Osvědčení o akreditaci, které ho mimo jiné zařazuje do programu tzv. víceletého financování.
 •