Zajímají vás výsledky činnosti IQ Roma servisu za rok 2014. Stáhněte si zprávu o činnosti 2014! Naleznete v ní vše o financování organizace, výsledcích a náplni práce.

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...