Je čas každoročního skládání účtů a proto si vám dovolujeme prezentovat Zprávu o činnosti IQ Roma servisu za rok 2013. Zpráva přehledně a komplexně předkládá výsledky, výstupy a data z naší činnosti za loňský rok.

Klíčovou změnou v roce 2013 bylo přestěhování se do nového Centra integračních služeb na Vranovské 846/45 v Brně – Husovicích, které jsme slavnostně otevřeli v dubnu 2013. Dále také započaly některé metodické inovace či zcela nové projekty, které vnímáme jako profesní výzvu k úspěšnému naplnění našich cílů, jak v oblasti zaměstnanosti mladých Romů - například projekt Učíme se prací, tak v důsledné podpoře nástupů a úspěšného ukončování středoškolského vzdělání Romů formou komplexního mentoringu a tutoringu v programu Gendalos (Zrcadlo).

Věříme, že četba naší Zprávy o činnosti za minulý rok vás potěší a přinese Vám i tvůrčí podněty v oboru. 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...