Závěrečná zpráva projektu Together and Across


Hlavní cílem projektu bylo posílit výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi státy Evropské unie v práci se sociálně vyloučenými romskými komunitami. Mezinárodní partnerství projektu sdružující celkem 9 partnerů z 5 evropských zemí se zaměřilo na:

  • praktický přenos prověřených metod práce s klienty zapojených organizací skrze průběžná setkání partnerů,
  • zvýšení podílu obyvatel sociálně vyloučených lokalit na výměně zkušeností a posílení jejich motivace k aktivnímu řešení jejich životní situace skrze zahraniční inspiraci,
  • zprostředkování aktualizovaných a relevantních informací v oblasti sociálního začleňování z úrovně EU a jejich členských států pro organizace a jednotlivce v České republice

 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...