Kvalitní středoškolské a vysokoškolské vzdělání dnes představuje jeden z nejdůležitějších prvků na cestě mladého člověka za vysněným povoláním. Většinu mladých lidí na tuto cestu připravuje podnětné rodinné prostředí, volnočasové kroužky i neformální vzdělávání poskytnuté staršími členy rodiny. Existuje však i skupina nadaných mladých lidí, kteří takové štěstí nemají, a v jejich středoškolském a vysokoškolském vzdělávání je nikdo nedoprovází. Právě pro takovéto talentované romské středoškolské studenty je určen program Gendalos neziskové organizace IQ Roma servis, která vnímá podporu mladých Romů ve vzdělávání jako jednu ze svých priorit. Program Gendalos s posledním školním dnem uzavřel další úspěšný rok svého fungování. 

I když prázdniny a s nimi spojenou prázdninovou evaluaci dat z celého školního roku máme ještě před sebou, můžeme už nyní říci, že se programu Gendalos i jeho klientům dařilo. Program je určený pro romské studenty a studentky v sekundárním a terciálním vzdělávacím cyklu v Jihomoravském kraji. Počet studentů programu vzrostl letos z necelých 40 na více než 50. Řady Gendalosáků posílili nejen nově příchozí studenti středních škol, ale také deváťáci, kteří po prázdninách na střední školy teprve nastoupí. Nesmíme zapomenout ani na Gendalosáky  mimobrněnské. Gendalos se rozšířil např. do Vyškova, Zastávky u Brna, Břeclavi a jejích okolních obcí.  Dařilo se i v přijímacích řízeních na střední školy – v prvním kole přijímacích zkoušek byli přijati všichni spolupracující deváťáci, včetně jednoho gymnazisty! Současní středoškoláci nezůstali za deváťáky pozadu a po prázdninách budou pokračovat do vyšších ročníků svých škol. Dokonce od tohoto června můžeme jednu z našich klientek oslovovat „slečno bakalářko“.

Ale vezměme všechno pěkně popořádku. Na začátku školního roku jsme pro romské středoškoláky všech ročníků otevřeli řadu vzdělávacích skupin – skupinu matematickou, skupinu českého jazyka, angličtiny a němčiny. Klientům v maturitních ročnících jsme pak nabídli skupiny zaměřené na přípravu na maturitu z češtiny, angličtiny a matematiky. Kdo si potřeboval procvičit učivo z dalších předmětů, či mu skupinová výuka nevyhovovala, mohl si domluvit doučování individuální. „Speciální roli v rámci příprav do školy zastávali mentoři a mentorky, kteří se minimálně jednou týdně se svými svěřenci připravovali na písemky a věnovali se s nimi i volnočasovým aktivitám. Bez mentorů a dobrovolníků by Gendalos nebyl tím správným Gendalosem. Jsou pro klienty velkou oporou,“ uvedla D. Drnková, koordinátorka dobrovolníků.

Pro deváťáky si pedagogové Gendalosu připravili sérii zážitkových motivačních workshopů, propojených s tématem volby povolání, se kterými za žáky do škol docházeli. V IQ Roma servisu pro ně vznikla i speciální skupina zaměřená na přípravu na přijímací zkoušky na vysněné střední školy – na gymnázia a na pedagogické střední školy. Teď již víme, že příprava přinesla své ovoce. Před pár týdny účastníci skupinky odevzdali zápočtové lístky a nyní se již jen těší do nových škol a kolektivů.

Ovšem Gendalos nežil jen školními povinnostmi a doučováním, i když je školní problematika jeho nedílnou součástí. Od září skupina 13 Gendalosáků za pomoci pracovníků IQ Roma servisu připravovala vánoční benefici. Dne 12. 12. 2014 se centrum IQ Roma servisu zaplnilo návštěvníky, zpěvem, tancem, hudbou a hrou na klavír. Benefice byla krásná a na jejím konci proběhla dražba fotografií pořízených studenty z Gendalosu, jejíž výtěžek se využil na uhrazení předplatných MHD jízdenek či učebnic pro studenty a studentky. Ani po Vánocích však Gendalos neusnul. Pustili jsme se do PRAktického a CHYtrého kurzu PRACHY zaměřeného na finanční gramotnost a v nejrůznějších simulačních hrách na bázi běžných životních situací a během luštění hlavolamů jsme získali potřebnou průpravu pro orientaci ve světě financí. Jenže peníze nejsou všechno a Gendalosáci se rádi vzdělávají i v méně „hmotných“ oblastech. Po kurzu PRACHY jsme si proto dopřáli dvoudenní workshop Prezentačních a komunikačních dovedností, kde jsme zjistili, jak vypadají naše prezentace na kameře, vyzkoušeli si rozhlasové reportáže a potkali herce Davida Ištoka a odborníky ze světa médií.  Program jsme nepřipravovali jen pro sebe, ale např. pro děti z nízkoprahového klubu jsme začali pořádat pravidelné literární výlety do Říše fantazie.

A co teď o prázdninách? Poslední školní den jsme oslavili společným setkáním studentů v programu Gendalos, poseděli, popovídali, trochu poslouchali muziku a naladili se na letní program. Čeká nás několik dalších výletů do Říše fantazie, celodenní workshop zaměřený na téma diskriminace a násilí z nenávisti a hlavně letní adaptační kurz, kde mohou sdílet své zkušenosti ostřílení středoškoláci a čerství prváci. Bude mít formu příměstského tábora a bohatý program. Hodláme vyrazit do Uherského Hradiště, na lodičky do Lednice a tak dále. „Od září budeme pracovat na tom, aby Gendalos vstoupil do nového školního roku v ještě lepší kondici než vloni. Plánujeme postupné rozšíření programu do dalších obcí Jihomoravského kraje, kde spustíme novou kampaň vytvořenou stávajícími Gendalosáky v rámci kurzu Prezentačních a komunikačních dovedností,“ uvedl J. Přehnal, pedagogický pracovník.

Aktivity programu jsou realizovány v rámci projektu Gendalos – krok k úspěšnému studiu, který je pod č. 3650023 podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů v prioritě Sociální inkluze.

Pro více informací kontaktujte:

Klára Hamplová, vedoucí Centra Vzdělávání a profesních ambicí IQ Roma servisu, o.s.

tel.: +420 608 539 323; e-mail: klara.hamplova @ iqrs.cz

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...