Návod k materiálům pro mladší děti 

Cílem materiálů je zjištění přání, názorů, potřeb a prožívání dětí (jsou to projektivní techniky, děti se pomocí nich vyjadřují lépe a snadněji, než jen prostřednictvím rozhovoru a kladením otázek). Děti se téměř u všeho mohou vyjádřit ústně, mohou své odpovědi namalovat nebo napsat.   

Při použití těchto materiálů je důležité dodržet několik zásad: 

  • Informovat dítě o tom, kdo jsem a o účelu našeho rozhovoru (proč a co s ním budeme dělat) 

  • Odpovědi (obrázky) dítěte v žádném případě neinterpretujeme, ale můžeme je rozvíjet prostřednictvím otevřených otázek (např. A jaký je tvůj jednorožec? Co má rád? S kým rád tráví čas? Co je na něm nejlepší?...) 

  • Snažíme se navodit příjemnou atmosféru a navázat s dítětem důvěru (pomáhá, když prozradíme také něco o sobě nebo to ukážeme na našem příkladu).  

  • Mluvíme s dětmi otevřeně, autenticky a snažíme se být od začátku partneři – respektujeme to, jak moc se nám dítě chce otevřít, necháváme mu vybrat, jakou aktivitu chce dělat, ujišťujeme ho o tom, že bez jeho souhlasu se nikdo nedozví/neuvidí, co dítě vytvořilo, zároveň mluvíme o výhodách toho, když se daná věc otevře před důležitými lidmi (rodiče, učitelé atd.) – ujištění, že jeho názory jsou důležité. 

  • Děti do všeho mohou psát i malovat, lepit atd. nebo nám mohou odpovídat, popř. pokud ještě neumí psát, my to můžeme do materiálů zapisovat. 

  • Mohou materiály vyplnit/namalovat v naší přítomnosti nebo i bez nás později – např. některé z nich (je dobré jim tyto možnosti říct a dát jim na výběr). 

  • Následně záleží na nich, jestli nám to, co vytvořili/napsali budou chtít ukázat/přečíst a zda budou chtít tyto materiály ukázat důležitým lidem, např. vystavit na případové/interaktivní/rodinné konferenci, předat rodičům atd.  

  •  

Létající balón 

Víš, jak funguje létající balón? (jednoduše vysvětlit).  

Dítěte se ptáme: Co v tvém životě funguje? Co se daří? Co jsou ty věci, které tě v životě nadnáší stejně, jako horký vzduch nadnáší balón?  A naopak – co tě sráží a stahuje dolů, jako u balónu pytle s pískem? (co ti nepomáhá, co tě brzdí). Mohou to být věci, ale i lidé (to, jak jednají, jak se chovají)Jak by ses mohl těchto pytlů zbavit? Nebo kdo by ti mohl s nimi pomoci? 

 

Můj jednorožec:  

Jednorožec je speciální, skvělé a kouzelné zvíře. Stejně tak je ale i každý z nás v něčem výjimečný, speciální. V čem jsi výjimečná ty? Jaký je tvůj jednorožec? (např. když v rodině nebo kamarádi něco potřebují, tak s čím za tebou jdou? Co umíš nejlíp? V čem je na tebe spoleh?...) 

Případně – představ si, že máme každý svého jednorožce. Ten září a svítí, když se cítíme spokojeně. Čím můžeš svému jednorožci pomoci, aby zářil? Co tě dělá spokojeným?  

 

Superhrdina/superhrdinka: Kdybys byl superhrdina/superhrdinka a měl nějakou superschopnost, co by to bylo? A jak bys ji používal?

  

Pohodička: Co jsou věci, které tě „hodí do pohody“, které máš rád, dělají ti dobře….? Dá se použít i se staršími dětmi.  

 

Co je pod povrchem: Popsat obrázek a vztáhnout na dítě. Ledovec je menší částí nad hladinou – to všichni vidí, ale z velké části je i pod hladinou a to nevidíme. Stejně to mají i lidé. Jsou věci, které o nás každý ví, mohou je vidět, ale mnoho z nich nevidí.  

Co je pod tvou hladinou? Co je to, co ostatní lidé nevidí/nevědí?  

Nebo vztáhnout na rodinou situaci/situaci ve škole atd. – co by viděl náhodný divák (člun proplouvající kolem ledovce)? A co by viděl jen někdo, kdo je do situace hluboce ponořený?  

Pozn. děti mohou do všeho psát i malovat (co je jejich ledovec – co ostatní vidí/vědí, co je pod hladinou) 

 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...