Brno 9. května 2016 IQ Roma servis a Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise jako součást iniciativy pro Romy, s Romy pořádá v Brně mezinárodní mediální seminář. Dvoudenní seminář bude zahájen v úterý 10. května 2016 v Brně za přítomnosti zástupců z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, neziskových organizací, romské komunity, domácích a zahraničních novinářů.

Cílem semináře je rozvinout užší komunikaci mezi novináři, obcemi, místními orgány a organizacemi a podpořit přesnější a vyrovnanější pokrytí romských otázek v mainstreamových i nezávislých médiích. Semináře, kterou budou  postupně pořádány v celé Evropě.

Salla Saastamoinen, ředitelka pro rovnost mužů a žen Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise, uvedla při představení činností iniciativy pro Romy, s Romy, které zahrnují také mediální semináře, následující: "Diskriminace je poháněna neznalostí a nepochopením. Zprostředkování kontaktů mezi novináři a romskými komunitami na místní úrovni může mít významný dopad na to, jak se navzájem vnímají, a nakonec i na to, jak na Romy pohlíží širší populace.  

V rámci těchto mediálních seminářů se novinářům představí Romové se zajímavými lidskými příběhy, zviditelní se pozitivní dění na místní úrovni a romská komunita dostane šanci, aby byl její hlas slyšen a věrně prezentován."

Projekt pro Romy, s Romy podnítil řadu mezinárodních iniciativ na podporu začleňování Romů do širších komunit EU.

Příkladem opatření na podporu lepšího porozumění a poskytování praktické pomoci romským komunitám je plán svést dohromady 20 místních a regionálních orgánů veřejné správy z celé Evropské unie s cílem sdílet osvědčené postupy při integraci Romů a širší společnosti.

Existuje dlouhodobá snaha vzdělávat mladší lidi o romské problematice a prolomit bariéry diskriminace řadou akcí zaměřených na žáky základních a středních škol. Součástí těchto aktivit je také celoevropská školní soutěž v kreslení pro děti ve věku 7 až 10 let a celá řada kulturních, vzdělávacích nebo sportovních akcí pro žáky ve věku 12 až 16 let, které mají vést ke sblížení komunit.

Kontakt:

Mgr. Eva Klepáčková, Projektová manažerka

IQ Roma servis, z. s., Vranovská 846/45, 614 00  Brno,  mob.: +420 774 224 511
 

Akce se realizuje v rámci projektu „pro Romy, s Romy“ („for Roma, with Roma“) a za finanční podpory Evropské komise, Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG Justice and Consumers).

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...