Brno – IQ Roma servis během 11 měsíců realizoval souběžně několik aktivit na odhalování případů diskriminace Romů v ČR. Mezi aktivitami byly také besedy a setkání s Romy k informování o právech i povinnostech, které každému občanu České republiky náleží. Realizací aktivit se odhalilo několik případů, které souvisí s přímou diskriminací. Současně se i vytvořila skupina aktivních lidí, která bude v odhalování případů diskriminace Romů intenzivně pokračovat.

Od dubna 2015 se pracovníci IQ Roma servisu ve spolupráci s lidmi, kteří diskriminaci zažili, věnovali realizací několika na sebe navazujících aktivit vedoucích k hájení práv a důstojného postavení Romů ve společnosti. Společně realizovali nejenom několik besed, ale vytvořili také metodický materiál a vzdělávací kurz na Obranu proti diskriminaci Romů, který je určený zejména pro poradenské pracovníky. Společně se Romové a Neromové účastnili testingů pro získávání důkazů o diskriminačním jednání, vytvořili videospoty, které zábavnější formou zobrazují některé skutečné zážitky Romů a nedůstojného chování k nim, a šířili informace o možnostech obrany proti diskriminaci do různých měst v České republice.  

IQ Roma servis také uspořádali konferenci, kde pracovníci spolupracující na odhalování případů diskriminace sdíleli své zkušenosti, a oběti, kteří zažili nedůstojné chování kvůli předsudkům vůči Romům, sdíleli své osobní příběhy.  Po konferenci následoval vzdělávací kurz, který se prakticky zaměřil na získávání důkazů a hájení práv lidí.

Jednou z aktivistek je i Nikola. Nikola se zapojila do řešení diskriminace na základě osobních zkušeností s diskriminací a sdílením svého příběhu se rozhodla, upozornit veřejnost, že diskriminace Romů v České republice opravdu existuje a měla by se řešit.

Příběh Nikoly:

Diskriminace Romů je v ČR bohužel častá, ať se to týká zaměstnání nebo nákupů v běžném obchodě. Každý Rom ji pocítil na vlastní kůži. Jmenuji se Nikola, jsem z Hradce Králové a je mi 22 let. Našla jsem si přítele v Brně a rozhodla se nastěhovat k němu domů. Začala jsem si hledat práci. Můj přítel měl jednu kamarádku, která pracovala jako uklízečka v jedné brněnské nemocnici. Rozhodla jsem se jí zavolat a zkusit to.

Kamarádka mě seznámila se svojí prací a tvrdila mi, že všechno dohodne se svojí nadřízenou. Měla jsem s toho dobrý pocit, protože jsem si říkala, budu mít práci a konečně se postavím na své nohy. S přítelem jsme začali pomalu plánovat naši budoucnost. Pro nás byla priorita si sehnat práci a potom nějaký byt, ve kterém budeme spolu žít. Vím, že dnešní doba je těžká zvlášť pro Romy. Bez práce a bez vzdělání těžko něco dokážete.

Po pár dnech se mi ozvala kamarádka mého přítele s tím, že druhý den můžu ihned nastoupit. Tvrdila mi, že její nadřízená o mně ví a že mě přijme na hlavní pracovní poměr. Druhý den jsem teda šla do své nové práce. Vstávala jsem asi o půl páté ráno, abych nepřišla první den do práce pozdě. Měla jsem tam být na půl šestou. Brno jsem ještě moc neznala, takže kamarádka mého přítele přišla pro mě, aby mi ukázala, kde budu pracovat. Po cestě mě připravovala na to, co budu dělat, jak to mám dělat a na co si mám dávat pozor. Říkala jsem si, že to zvládnu a věřila si.

Konečně jsme dojely s kamarádkou do práce, a když jsme vcházely do budovy, tak jsem viděla, jak se na mě ostatní divně dívají. Zapomněla jsem se zmínit, že kamarádka mého přítele je Romka, ale vůbec na to nevypadá, protože má světlou kůži. Když jsem došla do kanceláře mé vedoucí, nechala mě čekat na chodbě. Myslela jsem, že má hodně práce, protože jsem tam čekala asi dvacet minut. Po pár minutách přišla a řekla mi, že mě nepřijme na základě toho, že by na sále nerozdýchali Cikánku. V tu chvíli, když jsem to slyšela, tak jsem na chvíli oněměla a nemohla jsem najít žádné vhodné slovo. Tak jsem se jen otočila a odešla.

Ještě nikdy v životě jsem se necítila tak poníženě. Na chvíli jsem si myslela, že nejsem člověk.  Nechápala jsem to, že mě nevzali jen kvůli barvě mé kůže. Musela jsem to rychle zahodit za hlavu, abych měla ještě chuť hledat další práci. Rozhodla jsem se, že si tuhle zkušenost nenechám jen pro sebe a začnu o tom mluvit otevřeně, protože diskriminace stále existuje. Nechci, aby další člověk zažil pocit méněcennosti.

Nikola-

Kontakt:

Ivona Parčiová, ivona.parciova@iqrs.cz, tel.: 774 434 411

IQ Roma servis, Vranovská 846/45, Brno                                   

 

 

Aktivity byly realizovány za podpory grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů v rámci projektu Nemáš moc, ale máš tu moc!

Projekt reaguje na vysokou úroveň diskriminace Romů v ČR. Ta je veřejným tajemstvím, které je známo, avšak v podstatě tolerováno. Dle výzkumu v roce 2013 vyjadřuje až 78 % obyvatel ČR negativní vztah k Romům. Romové jsou doposud v minimální míře zastoupeni v rozhodovacích procesech, sami aktivně neusilují o změnu. Hlavním cílem projektu je zvýšit zapojení Romů do boje proti etnické diskriminaci formou celorepublikové kampaně, návazných motivačních aktivit v Jihomoravském kraji a odborného poradenství a právní podpory. V rámci projektu vznikne občanská platforma, skupina aktivních Romů a Romek a dalších osob, která se bude vlastní aktivitou podílet na kultivaci procesů ve společnosti. 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...