Od začátku kalendářního roku do 31. 7. měli možnost klienti IQ Roma servisu využívat podporu zprostředkovanou grantovým programem nadačního fondu Albert. Podpora byla určená klientům programu Gendalos, tedy studentů středních škol, kteří splňují interní podmínky organizace pro čerpání finanční podpory ze stipendijního fondu Gendalos.U udělení podpory rozhodovala 3členná komise Gendalos na základě žádostí, vypracovaných klientem/žadatelem a jeho klíčovým pracovníkem. Celkem 20.000 CZK bylo uděleno 23 podpor mezi 16 studentů. Studenti byli podpoření na jízdné, obědy, jazykové kurzy, školní pomůcky (sešity a učebnice) nebo zájmové kroužky.

Studenti středních škol měli možnost žádat tuto finanční (či hmotnou) podporu v rámci dlouhodobé spolupráce s pracovníkem IQRS, která jim pomáhala v uplynulém školním roce zvládnout finanční nároky na studium. Podpora byla udělována studentům z  rodin, které jsou ve finanční tísni a nezvládají hradit výdaje spojené se studiem.

O finanční podporu si mohli zažádat studenti, kteří se svědomitě připravují na své budoucí povolání, zlepšují své studijní výsledky, plní kroky potřebné k naplnění svého osobního cíle a spolupracují s IQ Roma servisem

Rozhodnutí o přidělení příspěvku vydává „komise Gendalos“ složená z dlouhodobých pracovníků IQ Roma servisu – Veroniky Kandelové, Ivony Parčiové a Kláry Hamplové. Komise zasedala ve sledovaném období v měsících únoru, březnu, dubnu, květenu a srpnu, rovněž zasedly dvě mimořádné komise. Žádosti byly vyhodnoceny na základě kazuistik, které zpracovávali pracovníci, kteří se studentem intenzívně spolupracují a znají jej nejlépe. Podmínkami udělení podpory jsou vázány na školní prospěch – tj. 0 neomluvených hodin, žádný předmět neklasifikován „N“ nebo známkou 5, méně než 120 hodin absence. Dále rozhoduje znalost rodinných poměrů ze strany pedagoga organizace, dlouhodobá spolupráce studenta (alespoň 6 měsíců) a aktivní zapojení do vzdělávacího programu Gendalos.

S podpořenými studenty intenzivně spolupracujeme a průběžně reflektujeme jejich studijní výsledky. Tito klienti prezentují své příběhy na webových stránkách www.gendalos.cz, sami se zapojují do dobrovolnických činností a připravují se na budoucí povolání nejen ve škole, ale také v dalších vzdělávacích kurzech (např. AJ, NJ, PC, Matematika, Příprava na maturitu apod.).

Kontakt:

Mgr. Anežka Spilková
vedoucí Centra vzdělávání a profesních ambicí
IQ Roma servis, z.s.
Vranovská 846/45
614 00 Brno
mob.: +420 608 539 323
tel.: +420 543 213 310

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...