Jak udělat první krok k úspěšnému studiu?

Vzdělávací program Gendalos.

 

Tisková zpráva: v Brně dne 3. 12. 2014

Kvalitní všeobecné vzdělání, schopnost vyhledávat si vlastní zdroje informací a přistupovat k nim kriticky a schopnost sebeprosazení a prezentace vlastní práce patří k základním předpokladům k tomu, aby se mladý člověk postavil na vlastní nohy a našel práci, která jej bude naplňovat. Pro řadu studentů vede automatická linka ze základní na střední a následně vysokou školu, podporovaná podnětným rodinným zázemím či mimoškolními kurzy. Ne pro všechny žáky a studenty je však tato linka stejně zřejmá a cesta k ní otevřená. Sociologické analýzy potvrzují, že až 42% romských studentů ze sociálně vyloučeného prostředí opustí školu během prvního ročníku středoškolského studia, a to i přesto, že přijímací řízení na školu dobře zvládli a v pochopení školní látky také není často problém. Jak je možné pesimisticky vyhlížející statistiku zlepšit?

 

Nezisková organizace IQ Roma servis, o. s. se zaměřuje na podporu mladých Romů ve vzdělávání jako na jednu ze svých priorit. Poskytuje pro studenty podpůrný vzdělávací program s názvem Gendalos, propojující školní přípravu s osobnostním rozvojem. Program se snaží cíleně orientovat na to, aby se v případě potřebnosti dostalo studentům nejen doučování konkrétních předmětů, ale aby studenti pracovali také se svými obavami a nejistotami z neznámého školního prostředí, s bariérami v komunikaci se spolužáky a učiteli a aby se naučili přemýšlet o vlastních životních cílech a budoucnosti, které působí jako přirozený zdroj motivace pro studium. „Pro oslovení nových studentů organizujeme informativní setkání přímo na školách, kde se studenti dozvědí základní informace o programu Gendalos a mohou zvážit, zdali je pro ně užitečný,“ komentuje Klára Hamplová, vedoucí vzdělávacího týmu. „Pokud pak přijdou do centra, postupně se mohou zapojovat do tematických doučovacích skupin a když mají zájem, hledáme pro ně vhodného mentora, se kterým se vídají individuálně. Na jaro chystáme pro aktuálně spolupracující studenty také workshopy prezentačních dovedností, které už budou hodně praktické a zážitkové.“

Jádro individuální spolupráce spočívá jednak v odborných poradenských konzultacích s pracovníky centra, jednak ale také ve spolupráci s mentory. Mentoři jsou propojeni s organizací skrze dobrovolnický kontrakt a jejich role je nastavena tak, aby propojovala poptávku studenta a možnosti a zájmy dobrovolníka. Mentor a student se tedy společně začínají vídat s ohledem na konkrétní cíl (např. příprava do školy, doučování konkrétního předmětu, podpora společného zájmu v oblasti volného času apod.), je však žádoucí, když se na základě vzájemného porozumění tento profesionální vztah rozrůstá o další společné oblasti a mentor se pro studenta stává spíše starším kamarádem nebo funguje jako „role model“. Mentoři jsou pro program specificky vyškoleni a mají k dispozici odborného pedagoga i koordinátora dobrovolníků pro případ potřeby supervize nebo řešení nestandardních situací.

Myšlenka mentoringu se v organizaci IQ Roma servis vyvíjí od roku 2011 a zejména v minulém školním roce bylo aktivně zapojeno několik prvních mentorů. Od aktuálního školního roku 2014/2015 navazuje na dosavadní rozvoj mentorského programu projekt Gendalos – krok k úspěšnému studiu, který je pod č. 3650023 podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů v prioritě Sociální inkluze. Jednou ze stěžejních aktivit je právě individuální mentoringový program, do kterého se dle předpokladu zapojí 35 studentů během tohoto a následujícího školního roku. Zmiňované workshopy prezentačních dovedností budou sestaveny na míru pro studenty zapojené do vzdělávacího programu Gendalos a během příštího jara a podzimu proběhnou minimálně 4. „Věříme, že Gendalos může být pro romské studenty krokem ke zvládnutí studia a zároveň jim dodávat odvahu a chuť na sobě pracovat i ve chvílích, kdy má člověk chuť se vzdát,“ dodává ještě Klára Hamplová.

 

Pro více informací kontaktujte:

Daniela Drnková, koordinátorka projektu a mentorského programu

tel.: +420 543 213 310

e-mail: daniela.drnkova@iqrs.cz

 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...