Q Roma servis od srpna 2014 realizuje kampaň „My pracujeme“, prostřednictvím které se ve spolupráci se zaměstnavateli snaží zvýšit uplatnění Romů na trhu práce. Základním nástrojem kampaně je webová stránka mypracujeme.cz, která mimo jiné nabízí zaměstnavatelům bezplatný výběr z databáze zájemců o práci. Romům, převážně klientům IQ Roma servisu, webová stránka umožňuje vytvoření si vlastního inzerátu.

Do databáze mypracujeme.cz se během necelých dvou měsíců přihlásilo 50 vážných zájemců o práci. Další zájemci, kteří si hledají práci, ale nechtějí veřejně zpřístupnit svoji poptávku, jsou v evidenci Centra poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servisu.  V případě, že má zaměstnavatel zájem s IQ Roma servisem při hledání nových pracovníků spolupracovat, získá konzultaci odbornými pracovníky IQ Roma servisu a nabídku vhodných pracovníků pro konkrétní pracovní pozici zdarma.  Tuto nabídku využilo k dnešnímu dni již přes 10 zaměstnavatelů, přičemž ve většině případů se jednalo o nabídky pracovních míst mimo Jihomoravský kraj.

S ohledem na pracovní nabídky se do podpory kampaně zapojili i jiné neziskové organizace, které mají mezi svými klienty Romy hledající si práci. Tato spolupráce umožňuje IQ Roma servisu využít nabídek zaměstnavatelů na pracovní pozici i mimo Jihomoravský kraj.

Kampaň si za poměrně krátkou dobu našla své podporovatele. Z pozice zaměstnavatelů, mající zkušenosti s romskými zaměstnanci, podpořili kampaň Mypracujeme zástupci významných firem působící převážně na českém trhu, jak např. Gumotex, DM Drogerie Markt  a další http://mypracujeme.cz/category/zamestnavatel/

„S barvou pleti to je jako s barvou očí. Neříká o tom, jaký člověk je vůbec nic. Na tom se v obecné rovině všichni shodneme. Přesto jsme plní předsudků. Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel je první krok k vybočení z tohoto stereotypu. Chce to trpělivost a jde to, někteří Romové v naší firmě pracují značně déle než já a lze se na ně spolehnout a na druhé straně jsou takoví, kteří u nás neuspějí, prostě tak to v životě chodí.“ Jaroslav Sedlák, PhDr. , Gumotex

IQ Roma servis a kampaň „My pracujeme“ podpořilo také rádio Krokodýl, které odvysílalo spoty oslovující zaměstnavatele hledající vhodné pracovníky do svých pracovních týmů. Rádiové spoty v kombinaci s televizními spoty vtahují do kampaně i veřejnost a další média podporující cíle kampaně.

Nepřímou podporou kampaně jsou také multikulturní lekce, jež zástupkyně IQ Roma servisu realizovaly například na brněnské základní škole v Líšni k příležitosti brněnských dnů národnostních menšin-Babylonfestu.

IQ Roma servisu prostřednictvím multikulturních lekcí pracuje s negativním obrazem a přístupem mladých lidí k romské menšině. Právě obraz Romů, tvořený předsudky i negativními zážitky s některými jedinci, předávající se jako ústní lidová slovesnost, negativně ovlivňuje postavení Romů ve společnosti.  „Není jednoduché stát ve třídě 13letých dětí, kteří mi do očí říkají, že by se Romové měli odstěhovat na samostatný ostrov, že je nesnáší a že by se jich mělo Česko zbavit, někteří říkají dokonce i více radikální názory.“ Ivona Parčiová, lektorka multikulturních lekcí.

Kampaň „My pracujeme – Dát šanci stojí jen Vaše odhodlání“ je realizována v rámci projektu Roma MATRIX. Roma MATRIX je evropský projekt, který si klade za cíl boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům a zvýšení jejich integrace skrze akční programy napříč Evropou. Roma MATRIX je veden Migration Yorkshire a je partnerstvím 20 organizací z 10 členských zemí EU, v nichž žije 85 % romské populace Evropské unie (více na stránkáchwww.romamatrix.eu). Projekt je finančně podporován programem Evropské unie „Základní práva a občanství“. Realizace kampaně je spolufinancována příspěvky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Jihomoravského kraje.

 

Kontakt:

Ivona Parčiová

IQ Roma servis, Vranovská 45, Brno

Tel.: 774 434 411

 

 

 

 

 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...