Hrou ke vzdělávání Romů

Brno, 7. května 2014-IQ Roma servis od 14.30 h slavnostně zahajuje třetí sezónu volnočasových plácků na Svitavském nábřeží v Brně Husovicích. Letošní sezónu symbolicky otvírá Anna Polívková, patronka vzdělávacího programu Gendalos za přítomnosti romských středoškoláků i rodičů. Multifunkční hřiště, jehož zřizovatelem je městská část Brno-sever, nabízí do konce října prostřednictvím pedagogů IQ Roma servisu mladým klientům různorodé aktivity pro smysluplné trávení volného času i podporu vzdělávání.

Hřiště a řízené aktivity jsou pro klienty a zájemce o službu především ve věku od 8 do 26 let k dispozici v sezónně každé pondělí až pátek od 14 do 20 hodin. A právě díky pestrosti aktivit je hřiště od zahájení provozu plně využíváno.

 

 „Řízené aktivity IQ Roma servisu na takzvaných pláccích využije denně průměrně 19 mladých klientů. Plácek využíváme také jako kontaktní místo s rodiči pro získávání informací o studiu jejich dětí a nabídky volnočasových i vzdělávacích aktivit. I když je plácek vyloženě volnočasová aktivita, pro nás je to můstek pro motivaci a komunikaci tématu, které je důležité pro budoucnost každého dítěte, a tím je vzdělání. „

Andrea Macháčová, vedoucí centra Profesních ambicí a osobnostního rozvoje programu pro Mladé, IQ Roma servis. Hřiště je tak podpůrným nástrojem pro naplňování cílů programu pro Mladé. Prostřednictvím tohoto programu, realizovaného občanským sdružením IQ Roma servis, usilují pedagogové sdružení o zlepšení vzdělávacích úspěchů a osobnostní rozvoj mladé romské generace.

Služeb programu Pro Mladé využilo v roce 2013 663 klientů z celkového počtu 1896 klientů všech programů IQ Roma servisu. Stěžejní pro pedagogiky IQ Roma servisu jsou dva důležité mezníky: úspěšný přechod klientů na vhodnou střední školu, což se v roce 2013 povedlo 25 klientům, a úspěšné ukončení vzdělávacího procesu, což bylo v loňském roce u 4 klientů výučním listem a u 2 klientů maturitní zkouškou.  Možnosti doučování využilo 150 klientů. Zajímavé je i číslo programu Pro Rodiny, které vykazuje zájem rodičů o inkluzivní vzdělání svých dětí, neboť 51 dětí nastoupilo do základních a 20 do mateřských nesegregovaných inkluzivních škol.

„Někdy je motivace mladých Romů k získání kvalitního vzdělání náročná, neboť se často na školách potýkají, kromě obecných každodenních studijních výzev, také se šikanou, ať už kvůli svému sociálnímu zázemí, tak etnicitě, a zvládat to téměř denně je dost náročné i pro velmi ambiciózního studenta. Ale i přesto motivovaných romských středoškoláků přibývá a za to jsme moc rádi.“

Klára Hamplová, vedoucí centra Vzdělávání a kariérních úspěchů programu Pro Mladé, IQ Roma servis

 

IQ Roma servis kromě realizace řízených aktivit pečuje také o prostor kolem hřiště, což se u místních obyvatel setkalo s velmi kladnými ohlasy, jak se vyjádřila jedna z obyvatelek „jsme rádi, že tu jste, teď je tu čistěji“.

Kontakt:

Andrea Macháčová, vedoucí centra Profesních ambicí a osobnostního rozvoje programu

IQ Roma servis, o. s., Vranovská 45, 614 00

Tel.: 777 356 875, e-mail: andrea.machacova@iqrs.cz

 

Realizováno za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...