Brno, 30. června 2014 – IQ Roma servis jako realizátor projektu Učíme se prací, dokazuje, že vzájemná spolupráce mezi neziskovou organizací, zaměstnavateli a státní správou může přinášet společensky prospěšné výsledky. Během období realizace projektu Učíme se prací, tj. od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014, bylo podpořeno celkem 600 osob, se kterými byla řešena problematika hledání zaměstnání. Mezi výstupy projektu patří konkrétní rekvalifikovaní či zaměstnaní klienti IQ Roma servisu a podpoření zaměstnavatelé prostřednictvím příspěvku na mzdu. Projekt Učíme se prací (reg. č.: CZ.1.04/3.3.05/75.00168), financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, přinesl podporu dlouhodobě nezaměstnaným a po dvouleté realizaci dnešním dnem končí.

IQ Roma servis prostřednictvím realizace projektu mohl využít dlouholeté zkušenosti Centra poradenství a zaměstnanosti pro uplatnění nezaměstnaných Romů. Projekt umožnil 17 potřebným klientům příspěvek na dopravu na první měsíc dojíždění do zaměstnání, zprostředkoval a financoval 15 rekvalifikací a umožnil přípravu a realizaci 5 tematických kurzů zaměřených na zvyšování kompetencí pro orientaci na trhu práce.

Kurzy zaměřené na zvyšování kompetencí pro orientaci na trhu práce, tedy na nácvik praktických dovedností potřebných pro hledání zaměstnání, byly realizovány individuálně i ve skupinách formou job klubu v pobočkách IQ Roma servisu nebo třeba v azylových domech. Prospěšná byla také spolupráce s pobočkami úřadu práce nebo s Probační a mediační službou, které kurzy doporučovaly svým klientům. Kurzy jsme realizovali pro více než 500 absolventů.

Projekt se zaměřil i na přímou podporu vzniku pracovních míst pro mladé dlouhodobě nezaměstnané Romy. IQ Roma servis oslovil více než 200 zaměstnavatelů – díky intenzivní spolupráci se zaměstnavateli, kteří měli o spolupráci zájem, a podpoře vytvoření pracovních míst se podařilo zaměstnat 7 mladých lidí, ale také navázat spolupráci s dalšími zaměstnavateli.

Pracovníci IQ Roma servis své zkušenosti s realizací projektu shrnuli do 2 vytvořených metodik: Metodika spolupráce neziskové sféry, zaměstnavatelů a orgánů státní správy a samosprávy při využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a Manuál kompetencí trhu práce pro mladistvé, které jsou dostupné na webových stránkách www.iqrs.cz.

Věřím, že zejména pozitivní ohlasy zaměstnavatelů se zaměstnanými Romy společnost ocení a podaří se tak otevřít další možnosti pomoci potřebným lidem postavit se na vlastní nohy – třeba jako mladé klientce Dianě.

Lenka Maléřová

 „Příběhy, které pomáhají postavit se na vlastní nohy...“

Dianě je 20 let a s pracovníky IQ Roma servisu spolupracuje od r. 2009. Spolupráce začala poradenskou činností – výběrem střední školy a podáním přihlášky. Během 5 let spolupráce Diana přes mnohé peripetie střední školu úspěšně dokončila; dle potřeby se s pracovníky IQ Roma servisu doučovala, potřebné dovednosti si doplňovala prostřednictvím PC kurzů a byla členkou amatérské divadelní skupiny fungující pod záštitou IQ Roma servisu, která vystupovala na mnoha akcích pro veřejnost v České republice i v zahraničí. Během studia jí pracovníci asistovali také s hledáním brigád.

Po absolvování školy se Diana dostala do důležitého životního období, kdy mladý člověk přirozeně cítí potřebu plně se osamostatnit a postavit na vlastní nohy. Základním předpokladem k tomu je najít si zaměstnání, kterým si člověk zajistí stabilní příjem. Dianě se samostatně podařilo najít si zaměstnání ve výrobě přes pracovní agenturu. Avšak vzhledem k tomu, že práce byla pouze na dohodu (DPP) s nestálými směnami, výdělek nestačil ani na pokrytí životních nákladů. Diana se tedy zapojila do intenzivního programu IQ Roma servisu zaměřeného na podporu zaměstnanosti a zvyšování kompetencí pro trh práce. Absolvovala zde krátké vzdělávací kurzy zaměřené na psaní životopisu, motivačního dopisu a zvyšování sebeprezentačních dovedností pro uplatnění na pracovním trhu.

Paralelně s tím se IQ Roma servis věnoval intenzivnímu navazování kontaktů s lokálními zaměstnavateli a formou přímé podpory rozvíjel tvorbu nových pracovních míst. Právě zde se podařilo propojit Dianu a kavárnu Tři ocásci v centru Brna (https://cs-cz.facebook.com/triocasci). Diana zde prošla výběrovým řízením, začala docházet na zkušební dny do provozu a postupně se zaučovat v praxi.

V současnosti je zde zaměstnána na plný úvazek a kavárenský pult je plný jejích osobitých zákusků. Vzhledem k tomu, že absolvovala školu zaměřenou na lahůdkářství a cukrářství, podařilo se získat uplatnění v oboru, který vystudovala a přála si v něm realizovat. Majitelka kavárny s Dianou dlouhodobě počítá a podílí se na jejím dalším profesním rozvoji. Projekt pomohl doplnit potřebné znalosti a dovednosti – Diana absolvovala certifikovaný kurz práce s PC, aby se mohla podílet i na provozu kavárny, a specializovaný kurz zaměřený na přípravu studené kuchyně, který ji pomůže zvládat širší nabídku občerstvení.

Diana byla před nástupem do zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaná a do nové práce v kavárně musí dojíždět. Právě pro zvládnutí finanční situace před první výplatou slouží příspěvek na dojíždění, kterým projekt Dianu podpořil. S provozovatelem kavárny je rozjednáno zapojení do koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel (podrobněji na www.ethnic-friendly.eu) oceňující rovný přístup k zaměstnávání etnických menšin. 

Kontakt:

Mgr. Lenka Maléřová 

IQ Roma servis, o. s.

Vranovská 45, Brno

e-mail: lenka.malerova@iqrs.cz, tel.: +420 774 224 511

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...