Brno 3. února 2015

Hernou proti sociálnímu vyloučení mladých Romů

Z bývalé herny na ulici Milady Horákové v Brně se stane místo pro motivaci a podporu umělecky nadaných mladých Romů. Mladí angažovaní Romové zde budují ve spolupráci s IQ Roma servisem, FSS MU a MČ Brno-střed komunitní multimediální nahrávací studio, které bude fungovat na neziskovém principu.  V novém multimediálním nahrávacím studiu „Amaro records“ se tak „umělecké hraní“, ať už pěvecké, instrumentální nebo kompoziční stane motivací a podporou pro lepší budoucnost mladých lidí.

Nápad vzniku studia se rodil několik let. Zkušený, známý romský muzikant Gejza Horváth již před více než sedmi lety přesvědčil neziskovou organizaci IQ Roma servis, aby otevřela profesionální hudební kroužek, který by cíleně vedl a podporoval mladé začínající romské hudebníky. Praxe ukázala, že profesionální hudební kroužek je komplexním přínosem a navíc se těší velké návštěvnosti a zájmu. „Mladí Romové se v hudebně učí tvrdé práci, pravidlům, pravidelnosti a vytrvalosti, přímé zpětné vazbě a rozvoji svých schopností a ambicí. Mnoho mladých romských hudebníků je díky svému odhodlání a těmto zkušenostem zároveň i dobrými studenty. Aktuálně pracuji s více než 40 začínajícími hudebníky a předpokládám, že možnosti nahrávacího studia počty značně zvednou.“, říká Gejza Horváth, stávající umělecký vedoucí hudebního kroužku IQ Roma servisu.

Tím, že je nápad přenášen z Barcelony, od našeho partnera z evropského projektu CITYSPYCE, kde obdobné studio pro mladé existuje, můžeme v rámci projektu finančně, metodicky i evaluačně podpořit jeho vznik. Těší nás, že jako fakulta zároveň můžeme pomoci v Brně prakticky vytvářet příležitosti pro mladé Romy, a že tento nápad vzniká se zájmem a širokou participací samotných mladých Romů, s prvky inovace a výraznými principy komunitní práce, říká prof. Tomáš Sirovátka, FSS MU.

Mladí Romové budou moci ve studiu zlepšit své hudební schopnosti, potkávat další lidi, získat nové kontakty, rozšířit neformální sítě vztahů a především zviditelnit svou hudbu a talent. Budou moci též hudbu využít jako prostředek pro prezentaci svých názorů a myšlenek. Předpokládá se v budoucnu i možné multimediální využití internetu a propojení s jinými aktivitami neziskových organizací. Udržitelnost je očekávána díky spolupráci s MČ Brno-střed, které poskytlo prostory bývalé herny na ulici Milady Horákové 22 pro tyto účely za symbolickou 1 Kč ročně.

Náklady na studio by do budoucna mohly být hrazeny z příspěvků těch, kdo budou studio využívat pro nahrávání s tím, že tyto náklady budou mnohem nižší, než u komerčně provozovaného nahrávacího studia. Mladí Romové, kteří se budou aktivně podílet na přípravě a údržbě nahrávacího studia navíc nebudou muset za jeho využívání nic platit. Mladí muzikanti, zpěváci a skladatelé, kteří nejsou Romové, jsou vítání také, cílem není vytvářet bariéry pro spolupráci různorodých lidí, spíše naopak.Důležité je zapojení a pomoc všech mladých, už nyní se pravidelně každý pátek v 16.00 hodin na Vranovské 45 v Brně schází skupina nadšenců, kteří chtějí zdarma pomoci. Studio vzniká se značným podílem dobrovolné práce. Rozpočet totiž není vysoký a za ideou nestojí žádný velký projekt, spíše velký zájem a štěstí. Za 130.000 Kč nakoupí a zapůjčí k bezplatnému užívání FSS MU profesionální vybavení studia a za maximálně 100.000 Kč si IQ Roma servis bude moci aktuálně dovolit pořídit stavební materiál na jeho úpravy a opravy, které však budou dost vysoké, včetně různých poplatků za posudky. Právě proto počítáme s vydatným zapojením dobrovolníků – projektanta, zedníků, elektroinstalatérů, instalatérů, uklízečů a dalších pomocníků. Zájemci, kteří budou ochotni zdarma prakticky pomoct při zřizování studia, či nás profesionálně podpořit, ať se přidávají do facebookové skupiny Amaro records, budou mít pak na oplátku možnost studio zdarma, dle předem dohodnutých pravidel, využívat.“, říká Katarína Klamková, ředitelka IQ Roma servisu.

Mít vlastní nahrávací studio je skvělé, protože můžeme profesionálně zachytávat a šířit naše skladby a muzikantské výsledky. Přesto, že mají mnozí mladí Romové hudební talent, dosud svou hudbu příliš nenahrávají.  Nahrávací zařízení je příliš drahé na to, abychom si ho mohli koupit, a poplatky v profesionálních studiích jsou vysoké. Aktuálně nás je v přípravné skupině 7 mladých Romů a 6 přátel z IQ Roma servisu, kteří intenzivně pracujeme na tom, aby se studio co nejrychleji otevřelo. Věříme, že nás bude stále přibývat. Chceme dokázat, že i my mladí Romové umíme jít za svým cílem a něco dokázat.“ říká Anna Marie Bagárová, mladá angažovaná Romka, která založila facebookovou skupinu Amaro records.

Nájemní smlouvu má uzavřenou IQ Roma servis s MČ Brno-střed za symbolickou 1 Kč na prostory bývalé herny na ulici Milady Horákové 22 od 01. 02. 2015 na dobu neurčitou. Hned od pondělí 02. 02. 2015 plánujeme stržení podivných polepů fasády a na základně projektu, který do půlky února zdarma poskytne pan Jenček z firmy MONOBLOK, zadá IQ Roma servis zpracování potřebných posudků a studií k následnému odhlučení a stavebnímu řízení, stavením opravám. Nejpozději od května 2015 bychom chtěli mít nahrávací studio v plném provozu, a k evaluaci. V rámci provozu se pak předpokládají prvky samosprávy dle předem dohodnutých pravidel.

 

Robin Stria, pedagog IQ Roma servisu, tel.: +420 775 867 366

 

Katarína Klamková, ředitelka IQ Roma servisu, tel.: +420 608 820 637

 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...