Pomáháme romským dětem a mládeži zažít vzdělávací úspěchy

 

26. 10. 2016

 

Organizace IQ Roma servis vyhodnotila i na začátku letošního školního roku svoji práci s romskými středoškoláky za předešlé období. Z výsledků vyplývá, jak se v uplynulém školním roce 2015/2016 programu Gendalos, který se v rámci organizace zaměřuje na oblast vzdělávání, podařilo dostát řadě svých ambiciózních cílů. Nejproblematičtějšími a zároveň nejsledovanějšími oblastmi jsou výběr a nástup na střední školu, dokončení 1. ročníku a úspěšné ukončení středoškolského vzdělání.

 

Vyhodnocení práce programu Gendalos sleduje, s kolika klienty - romskými středoškoláky a žáky 8. a 9. tříd se pracovalo, na jakých tématech a s jakým úspěchem. Výsledky, které je možno porovnávat i s předchozími lety, ukazují, že pracovníci programu Gendalos dlouhodobě pracují s 50 – 60 klienty. Z toho k loňskému školnímu roku eviduje 28 intenzivně zapojených studentů středních škol (tj. aktivní spolupráce v průběhu celého školního roku.) Počet klientů se v průběhu školního roku mírně proměňuje v závislosti na náročnosti školního období (např. nárůst v období pololetní klasifikace) a specifických etapách školního roku, kdy vzniká potřeba podpory v podávání přihlášek na střední školy nebo potřeba pomoci s přípravou na závěrečnou zkoušku. Při podání přihlášek na střední školu a nástupu na ni podpořil program celkem 13 žáků 9. tříd. Z tohoto počtu bylo celkem 8 klientů přijato na střední školy a všichni také nastoupili do 1. ročníku. Šetření ukazuje, že i do následujícího roku bude výzvou pro tým Gendalos zasadit se o průchod romských studentů do druhých ročníků. Ve školním roce 2015/2016 se na tomto cíli pracovalo s 10 studenty, úspěšně ročník ukončilo 6 z nich, ale do 2. ročníku nastoupilo jen 5 studentů. Dlouhodobým cílem organizace je dosáhnout 80 % klientů, kteří úspěšně ukončili 1. ročník a pokračují ve studiu. Pracovníci dále intenzivně pracovali s 15 klienty druhých až čtvrtých ročníků maturitních i výučních oborů. Zde je udržitelnost již mnohem vyšší – ročník úspěšně ukončilo 14 podpořených klientů. Z těchto 14 absolvovali 3 klienti, jeden získal výuční list, dva čeká opravná maturita z jednoho z maturitních předmětů.

 

Vizí programu Gendalos je svět, kde mladí lidé z romské komunity mají stejnou dostupnost vzdělání a pracovního uplatnění jako majorita, mají přesah do své komunity, vyrostou z nich sebevědomí lidé, kteří vědí, co chtějí a co proto musí udělat. Cestu k tomuto cíli vidí pracovníci programu Gendalos v komplexní podpoře ve vzdělávání romských dětí a mládeže, která zahrnuje spolupráci s rodinou, školou, doučování a rozvojové aktivity (kurzy prezentačních a komunikačních dovedností, finanční nebo čtenářské gramotnosti, či kariérní poradenství) nebo stipendijní podporu. Potřebu takovéto podpory vytváří špatná ekonomická situace řady romských rodin, sociální vyloučení a s tím související nerovný přístup k základnímu vzdělávání.  Řada klientů programu v minulosti navštěvovala segregované školy, nedosáhli zde odpovídající úrovně vzdělání, takže jejich šance na úspěch v navazujícím vzdělání jsou snížené. Přitom právě zažití úspěchu je obecně „hnacím motorem“ pro zdárné ukončení vzdělání a uplatnění se na trhu práce.

 

Program Gendalos se i letos bude zaměřovat na individuální podporu při nástupu na střední školy a při průchodu do dalších ročníků. Nabídne lekce čtenářské gramotnosti, kurzy testů SCIO, individuální doučování či lekce konverzace v angličtině. Klienti a rodiče zapojení v programu Gendalos mají možnost sdílet své zážitky, obavy i zkušenosti na pravidelných setkáních a zapojovat se do chodu organizace jako dobrovolníci. Tento rozvojový program podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, projekt Pomozte dětem a Nadace Albatros. K získání financí do stipendijního programu Gendalos proběhne 7. 12. 2016 již tradiční vánoční benefice, kterou pro letošní rok podpořila Nadace Karla Janečka. Úspěchy romských studentů je možno sledovat na webových stránkách www.gendalos.cz.

 

Anežka Šintáková, vedoucí Centra vzdělávání a profesních ambicíPomáháme romským dětem a mládeži zažít vzdělávací úspěchy

 

26. 10. 2016

 

Organizace IQ Roma servis vyhodnotila i na začátku letošního školního roku svoji práci s romskými středoškoláky za předešlé období. Z výsledků vyplývá, jak se v uplynulém školním roce 2015/2016 programu Gendalos, který se v rámci organizace zaměřuje na oblast vzdělávání, podařilo dostát řadě svých ambiciózních cílů. Nejproblematičtějšími a zároveň nejsledovanějšími oblastmi jsou výběr a nástup na střední školu, dokončení 1. ročníku a úspěšné ukončení středoškolského vzdělání.

 

Vyhodnocení práce programu Gendalos sleduje, s kolika klienty - romskými středoškoláky a žáky 8. a 9. tříd se pracovalo, na jakých tématech a s jakým úspěchem. Výsledky, které je možno porovnávat i s předchozími lety, ukazují, že pracovníci programu Gendalos dlouhodobě pracují s 50 – 60 klienty. Z toho k loňskému školnímu roku eviduje 28 intenzivně zapojených studentů středních škol (tj. aktivní spolupráce v průběhu celého školního roku.) Počet klientů se v průběhu školního roku mírně proměňuje v závislosti na náročnosti školního období (např. nárůst v období pololetní klasifikace) a specifických etapách školního roku, kdy vzniká potřeba podpory v podávání přihlášek na střední školy nebo potřeba pomoci s přípravou na závěrečnou zkoušku. Při podání přihlášek na střední školu a nástupu na ni podpořil program celkem 13 žáků 9. tříd. Z tohoto počtu bylo celkem 8 klientů přijato na střední školy a všichni také nastoupili do 1. ročníku. Šetření ukazuje, že i do následujícího roku bude výzvou pro tým Gendalos zasadit se o průchod romských studentů do druhých ročníků. Ve školním roce 2015/2016 se na tomto cíli pracovalo s 10 studenty, úspěšně ročník ukončilo 6 z nich, ale do 2. ročníku nastoupilo jen 5 studentů. Dlouhodobým cílem organizace je dosáhnout 80 % klientů, kteří úspěšně ukončili 1. ročník a pokračují ve studiu. Pracovníci dále intenzivně pracovali s 15 klienty druhých až čtvrtých ročníků maturitních i výučních oborů. Zde je udržitelnost již mnohem vyšší – ročník úspěšně ukončilo 14 podpořených klientů. Z těchto 14 absolvovali 3 klienti, jeden získal výuční list, dva čeká opravná maturita z jednoho z maturitních předmětů.

 

Vizí programu Gendalos je svět, kde mladí lidé z romské komunity mají stejnou dostupnost vzdělání a pracovního uplatnění jako majorita, mají přesah do své komunity, vyrostou z nich sebevědomí lidé, kteří vědí, co chtějí a co proto musí udělat. Cestu k tomuto cíli vidí pracovníci programu Gendalos v komplexní podpoře ve vzdělávání romských dětí a mládeže, která zahrnuje spolupráci s rodinou, školou, doučování a rozvojové aktivity (kurzy prezentačních a komunikačních dovedností, finanční nebo čtenářské gramotnosti, či kariérní poradenství) nebo stipendijní podporu. Potřebu takovéto podpory vytváří špatná ekonomická situace řady romských rodin, sociální vyloučení a s tím související nerovný přístup k základnímu vzdělávání.  Řada klientů programu v minulosti navštěvovala segregované školy, nedosáhli zde odpovídající úrovně vzdělání, takže jejich šance na úspěch v navazujícím vzdělání jsou snížené. Přitom právě zažití úspěchu je obecně „hnacím motorem“ pro zdárné ukončení vzdělání a uplatnění se na trhu práce.

 

Program Gendalos se i letos bude zaměřovat na individuální podporu při nástupu na střední školy a při průchodu do dalších ročníků. Nabídne lekce čtenářské gramotnosti, kurzy testů SCIO, individuální doučování či lekce konverzace v angličtině. Klienti a rodiče zapojení v programu Gendalos mají možnost sdílet své zážitky, obavy i zkušenosti na pravidelných setkáních a zapojovat se do chodu organizace jako dobrovolníci. Tento rozvojový program podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, projekt Pomozte dětem a Nadace Albatros. K získání financí do stipendijního programu Gendalos proběhne 7. 12. 2016 již tradiční vánoční benefice, kterou pro letošní rok podpořila Nadace Karla Janečka. Úspěchy romských studentů je možno sledovat na webových stránkách www.gendalos.cz.

 

Anežka Šintáková, vedoucí Centra vzdělávání a profesních ambicí

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...