Cílem této metodiky je vysvětlení pojmu diskriminace, jejích základních typů a oblastí, ve kterých se s ní Romové nejvíce střetávají. IQ Roma servis se tématu diskriminace věnuje systematicky již od svého vzniku a  boj proti ní je pro nás nosným tématem. V rámci Centra poradenství a zaměstnanosti poskytujeme klientům poradenství v otázkách zadluženosti, bydlení, hledání práce. Klienti se na nás mohou obrátit i v diskriminačních případech. Od počátku naší existence jsme tedy pracovali na desítkách případů diskriminace a podařilo se nám dosáhnout vícero menších i větších úspěchů. Příkladem může být  potrestání  jihlavského  klubu  pokutou  ve  výši  200.000 Kč  nebo  dohoda  na  smíru s diskriminující zubařkou a získání odškodnění pro klienta. 
 
Proto jsme se rozhodli podělit se o naše zkušenosti i s dalšími organizacemi, které se o toto téma zajímají a pracují s klienty, kteří byli diskriminovaní. Metodika se bude týkat pouze diskriminací na základě etnické příslušnosti k  romské menšině, ale mnohé poznatky jsou obecně uplatnitelné i na jiné diskriminační důvody. Metodika je zaměřena na diskriminaci přímou a bude se věnovat zejména bydlení, zaměstnání a přístupu ke službám. Budeme používat příklady z praxe IQ Roma servisu a vyvozovat z nich obecné závěry. Jak ukázaly i nedávné kauzy, i v roce 2016 je diskriminace Romů v České republice stále živým tématem, věříme, že naše metodika přispěje k zefektivnění jejího postihování a ulehčí práci i kolegům z jiných organizací. 
 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...