V BRNĚ 22. 3. 2016
 
IQ Roma servis včera (21. 3. 2016) v Brně uspořádal konferenci pod názvem Diskriminace Romů v ČR. Konference byla zaměřena na možnosti řešení diskriminace Romů a sdílení zkušeností s řešením diskriminačních případů.
 
Na konferenci vystoupili Romové, kteří diskriminaci zažili a své zážitky účastníkům konference sdíleli. Také se vyjádřili, že nechtějí, aby diskriminace dál pokračovala a že je důležité znát svá práva a aktivně proti diskriminaci vystupovat.
 
„Diskriminace je všude kolem. Chtěl bych, aby tohle mé děti už nezažily. A tak jsem se rozhodl proti tomu bojovat ne silou a nadávkami, ale rozumem." 
František
 
Součástí konference byl také diskuzní panel, kde se nejvíce hovořilo o diskriminaci ve školství, o počátcích netolerantního chování dětí, které se začíná projevovat ve třídním kolektivu již v prvních dnech a důsledcích netolerantního chování ve společnosti.
 
Během odpoledne následoval pilotní vzdělávací kurz Obrana proti diskriminaci Romů vytvořený zaměstnanci IQ Roma servisu. Tento kurz byl zaměřený na seznámení s tématem diskriminace, rozeznávání diskriminace, důsledky diskriminace a sdílení postupů při řešení diskriminačních kauz.
 
Konference i kurz se jsou součástí projektu „Nemáš moc, ale máš tu moc!“, který je podpořený grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.)
 
Zkušenosti dalších Romů s diskriminací i informace o tom, jakým způsobem je možné se diskriminaci bránit, najdete také na Facebooku ve skupině ARA DISKRIMINACIJA!

 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...