Dnes, 12. února 2020 se na půdě úřadu Veřejné ochránkyně práv bude konat kulatý stůl na téma „Podoby spolupráce orgánů inspekce práce s neziskovými organizacemi při potírání diskriminace na pracovním trhu.“

Zástupci Kariérového centra, které sídlí v Brně na ul. Milady Horákové 38, se kulatého stolu účastní samozřejmě také, protože mezi témata každodenní práce hledání zaměstnání a kariérového rozvoje se téma diskriminace stále objevuje, přičemž cílem Kariérového centra je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob sociálně znevýhodněných, především Romů.

Výzkumy dlouhodobě ukazují a praxe nám to potvrzuje, že diskriminace na pracovním trhu je prostředím, kde k lidé cítí býti nejčastěji diskriminováni. Cílem kulatého stolu bude zvýšit povědomí inspektorátu o aktuálních poznatcích neziskových organizací a zvýšení povědomí o možnostech a úskalích při dokazování diskriminace orgány inspekce práce. 

„Od roku 2017 jsem s klientem řešila diskriminaci na pracovním trhu. Příslušný Inspektorát práce kontrolou zjistil porušení § 12 zákona o zaměstnanosti a § 4 odst. 2. zákona o zaměstnanosti. V daném případě tedy došlo k nerovnému zacházení a diskriminace z důvodu rasy při uplatňování práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání. Klient však svých práv dostál až v roce 2019, kdy byla podepsána Dohoda o narovnání. Prokazování diskriminace je náročné a procesy zdlouhavé, i to je jeden z důvodů, proč diskriminaci lidé nechtějí řešit.“ řekla Horváthová. 

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/inspekce-prace-a-neziskove-organizace-spolecne-ombudsmanka-zorganizovala-setkani-k-ochrane-p/

 

 

Provoz Kariérového centra je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

 

Sdílej knihovnu

Facebook Twitter Youtube More...