Praxe a stáže

P

raxe a stáže poskytujeme studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol, dále pak také pracovníkům z jiných organizací. Praktikanti mohou vykonávat praxi ve všech programech přímé práce (Pro Mladé, Pro Dospělé, Pro Rodiny), příležitostně nabízíme praxi také v oblasti PR, evaluace a projektové administrativy.

Aktuální nabídka stážových pozic:

Stáž v programu Pro Rodiny

(specifikum – asistence v Centru pro rodiče s dětmi)
Popis místa, náplň práce: Vranovská 45, Brno; asistence při chodu dopoledního Centra pro rodiče s dětmi, předškolní vzdělávání, spolupráce na rozvoji kampaně na podporu inkluzívního vzdělávání, komunitní tematické workshopy pro rodiny.
 

Stáž v programu Pro Mladé

(specifikum – nízkoprahové aktivity v terénu)
Popis místa, náplň práce: Vranovská 45 a Svitavské nábřeží Brno – Husovice; preferované období – březenříjen; jedná se o inovativní metodologii práce s mládeží dle zahraničního modelu, kdy jsou volnočasové aktivity realizovány přímo v lokalitě; stáž zahrnuje spolupráci na plánování a realizaci volnočasových a preventivních workshopů, poskytování základního poradenství pro děti a mládež.
 

Stáž v rámci programu Pro Dospělé

(specifikum – komunitní práce)
Popis místa, náplň práce: Vranovská 45, Brno a přilehlá lokalita Husovice; vhodné pro proaktivní studenty se zájmem poznat lidi z komunity a hledat cesty k jejich aktivizaci; stáž zahrnuje asistenci terénním a komunitním pracovníkům, spolupráci na realizaci komunitních aktivit, motivaci členů komunity k zapojování do pořádaných akcí, vedení skupinek dobrovolníků a koordinaci jejich zapojení do akcí, spolupráci na komunitním plánování.
 

Stáž v programu Pro Společnost

(specifikum – asistence v týmu pro kvalitu a evaluaci)
Popis místa, náplň práce: Vranovská 45, Brno; vhodné pro studenty se zájmem o výzkum a evaluaci; stáž zahrnuje spolupráci při průběžném monitoringu a evaluaci práce s klienty realizovaných sociálních služeb (TSP, OSP, NZDM, SAS), asistenci při sběru dat od cílových skupin a jejich vyhodnocování.
 

Stáž v Centru integračních služeb Břeclav

(specifikum – práce s dětmi a mládeží)
Popis místa, náplň práce: Tř. 1. máje 39, Břeclav – Poštorná; stáž vhodná pro aktivní studenty se zájmem o komplexní a hlubší vhled do problematiky práce s osobami žijícími v sociálním vyloučení, práce v menší obci je velmi specifická, funguje více komunitně než ve velkém městě, umožňuje intenzivnější práci s menším okruhem klientů; pobočka samostatně realizuje služby pro děti i dospělé, do kterých je možné se zapojit na pozici asistenta; preferovaná činnost: práce s dětmi a mládeží v oblasti vzdělávání a volného času, spoluvedení odpoledních zájmových aktivit (taneční, pěvecké, hudební zaměření), jazykové vzdělávání, doučování a osobnostní rozvoj klientů.
 
Zájemci z řad studentů před přijetím na praxi nejprve elektronicky zasílají motivační dopis a životopis. Návazně probíhá tzv. vstupní pohovor, který prověřuje motivaci studenta, orientaci v dané problematice, zkušenosti apod. Na základě tohoto pohovoru je zájemce přijat nebo odmítnut. 
 

Kontakty:

Brno: 
Petra Borovičková
petra.borovickova@iqrs.cz

+420 603 844 224

 

Břeclav:
Karolína Laubová
karolina.laubova@iqrs.cz
+420 777 479 877