Opět jsme získali značku spolehlivosti!

Po, 03/12/2018

Podle hodnocení AVPO ČR jsme spolehlivá veřejně prospěšná organizace, která hospodaří se svěřenými prostředky adekvátně a transparentně. Každý dárce tak má jistotu, že jeho dary jdou na dobrou věc.

 

Značku spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace) uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) na základě rozhodnutí rady nezávislých odborníků.

 

Označení se uděluje na 3 roky, letos jsme prošli kontrolou pro obnovení a značka nám platí do 14. 11. 2021.

 

Díky značce mají dárci i široká veřejnost jistotu, že řádně a transparentně hospodaříme a svěřené prostředky využíváme adekvátně k naplňování svého poslání.

 
Facebook Twitter Youtube More...