Meziklubový turnaj ve fotbálku

Po, 01/10/2018

V rámci týdne nízkoprahových klubů jsme uspořádali ve spolupráci s ostatními kluby v lokalitě fotbálkový turnaj. Konkrétně se do celé akce zapojili tyto organizace a jejich nízkoprahové kluby, organizace Drom - klub Brána, Ratolest – klub Pavlač, Armáda spásy – klub Dživipen a Lavina, Teen Challenge, Sdružení Petrov - klub Fara. Celé akci předcházela velmi důležitá schůzku zástupců těchto nízkoprahů, kde jsme svědomitě domlouvali, jak celá akce bude probíhat, jak budeme klienty odměňovat, jaká budou pravidla atd. Na schůzce jsme si rozdali úkoly, některý nízkoprah měl za úkol pořízení odměn, někdo zajišťoval občerstvení, někdo poháry, další plakátek nebo vytvoření hrací kartičky pro klienty. Společně jsme vše zajistili a připravili. Vše vypuklo ve středu 26.9.2018 od 14 hod ve všech výše zmiňovaných klubech. Klienti se mohli registrovat a začít turnaj odstartovat v jakém klubu chtěli. Poté měli za úkol obejít všechny zmiňované kluby, měli s sebou hrací kartičky, jejíž součástí byla i mapa lokality s vyznačenými kluby. Cílem bylo obejít, co nejvíce klubů ve vybraném čase od 14 do 18 hod. Poté se všichni sešli po 18. hodině v klubu v Íkvéčku na Vranovské 45, kde probíhala ta nejtěžší část celého turnaje, vysbírat od klientů hrací kartičky a vše spravedlivě spočítat a vyhodnotit výherce turnaje. Odměňovali jsme první, druhé a třetí místo, zvláštní odměnu dostali ty týmy, které zvládli obejít všechny klubu v lokalitě, to se podařilo 4 dvojicím. Dále jsme odměnili odvážlivé dívky, které se nebáli zapojit do fotbálkového turnaje. Na vyhlášení výherců do íkvéčka dorazili i pracovníci z ostatních klubů a společně jsme celý turnaj ukončili.

 

Lokalita: 
Facebook Twitter Youtube More...