Koordinovaná spolupráce

St, 11/03/2020

Příklad dobré praxe koordinované spolupráce
Na červnovou interaktivní případovou konferenci (IPK) byla organizátorkou přizvána sociální pracovnice ze sociálně aktivizační služby (dále SAS), aby nabídla při této příležitosti možnost spolupráce s matkou. Matka se spoluprací souhlasila a tato spolupráce byla zahrnuta do Akčního plánu IPK, který je výstupem interaktivní případové konference. V plánu byly zahrnuty oblasti pro
spolupráci klientky a SAS a tyto oblasti byly následující: finance, bydlení a péče o domácnost. Sociální pracovnice po první schůzce a zmapování situace u klientky zapojila do spolupráce rodinnou asistentku, aby s klientkou řešila péči o domácnost, v oblasti financí se objevilo téma exekucí, proto klientku napojila na Kariérní centrum IQRS. Při intervizích klíčové pracovnice a rodinné asistentky se po dvou měsíční spolupráci stále situace nejevila jako uspokojivá, nedařilo se naplňovat domluvené kroky, nebylo stále možné se zorientovat v situaci, klientka sociální pracovnici a rodinnou asistentku zahlcovala dalšími tématy k řešení. Po schůzkách, kdy se klientčino chování jevilo jako značně
nestandartní a chaotické, (klientka se stýkala s uživateli OPL), pracovnice společně otevřely téma podezření na užívání OPL klientky nebo možnou duševní poruchu. Klíčová pracovnice citlivě probrala podezření s klientkou, ta jej popřela. Klíčová pracovnice, rodinná asistentka i vedoucí služby následně
při společné intervizi vyhodnotily možné ohrožení ročního dítěte, proto klíčová pracovnice navštívila koordinátorku případu z OSPOD, kde sdělila obavy z užívání OPL, případně duševní poruchy a pracovnice OSPOD ihned následující den navštívila domácnost klientky. Návštěva klientky pracovnicí OSPOD podezření pracovnic spíše potvrdila. Proběhlo koordinované setkání na OSPOD s pracovnicemi SAS a klientkou, kde se nastavila nová pravidla spolupráce s ohledem na zajištění bezpečí pro dceru klientky. Každý týden probíhá 1x schůzka v domácnosti a 1x v IQRS nebo doprovod klientky. Každý týden se s pracovnicí OSPOD kontaktujeme a sdělujeme si informace ohledně naplňování domluvených kroků. Na schůzce domluveno i napojení klientky na
organizaci Podanné ruce, které se zaměřují na léčbu a prevenci závislostí.
K dobrému nastavení spolupráce byly klíčové:
- intervize obou pracovnic SAS, kde díky sdíleným vhledům došlo k otevření tématu OPL a důvod,
proč se kroky nedařilo plnit
-spolupráce s pracovnicí OSPOD, která dohlíží na společné nastavení pravidel setkávání se SAS a
zapojení další odborníků (Podanné ruce)
-splnění podmínky transparentnosti a jasnému nastavení sdílení/nesdílení informací se spolupráce
s klientkou začala dařit a klientce se daří naplňovat domluvené kroky.

 

Facebook Twitter Youtube More...