IQ Roma servis je držitelem značky spolehlivá organizace!

IQ roma servis je certifikován jako Spolehlivá organizace.

AVPO

 

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je každoročně prověřována zda:

  • Adekvátně hospodaří s darovanými prostředky
  • Pracuje na svém dalším rozvoji
  • Váží si svých dárců
  • Odpovědně naplňuje svoje poslání

 

Značka spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace) vznikla v reakci na poptávku dárců a neziskových organizací. Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Značka spolehlivosti tak má ambici stát se významným samoregulační nástrojem, který v českém neziskovém sektoru doposud chybí.

Více informací o značce naleznete zde.

Závěrečnou zprávu naleznete v příloze článku.

Facebook Twitter Youtube More...